Relaxačno-liečebné centrum

Kraniosakrálna terapia

Kraniosakrálna terapia (cranio – lebka, sacrum – krížová kosť) je celostné, jemné, ale pritom veľmi účinné ošetrenie. Jemným dotykom vylaďuje rytmus mozgovomiechovej tekutiny, pulzujúci hlboko vo vnútri nášho fyziologického systému. Uvoľnením energetických blokád sa obnovuje správny tok mozgovomiechovej tekutiny, ktorá vyživuje, detoxikuje a chráni nervový systém, čím vplýva na všetky funkcie tela. Terapia prináša hlboké fyzické i emocionálne uvoľnenie a súčasne aktivizuje samoozdravné procesy organizmu.

Odporúča sa:

 • pri strese, napätí, poruchách koncentrácie,
 • na posilnenie imunitného systému a vitalizáciu organizmu,
 • pri migrénach, bolestiach hlavy, chrbtice, kĺbov i svalov,
 • pri problémoch s dýchacími cestami, s alergiami, astmou, prinosovými dutinami,
 • pri škúlení, rôznych poruchách zraku, hučaní v ušiach, problémoch s rovnováhou,
 • pri škrípaní zubov, zubnej neuralgii, problémoch so sánkou a čeľustnými kĺbmi,
 • pri nespavosti, chronickej únave, depresiách, emocionálnych a mentálnych poruchách,
 • na uvoľnenie blokád, vzniknutých v dôsledku úrazov i emocionálnych zranení,
 • je výborná ako doplnok poúrazovej a pooperačnej rekonvalescencie,
 • dodáva energiu pre životné zmeny a vyjadrenie seba samého.

Pre koho je terapia určená

Kraniosakrálna terapia je zameraná na harmonizáciu celej osobnosti, preto je vhodná pre všetkých. Dôležité je, aby ošetrovaný chcel pomôcť sám sebe.

Je vhodná aj pre ženy v priebehu tehotenstva, pretože uvoľňuje psychiku i telo a mobilizuje prirodzené adaptačné procesy tela.

Na ošetrenie pozitívne reagujú aj starší ľudia, ktorí sa po ošetrení stávajú pohyblivejší, vitálnejší, zvyšuje sa ich imunita a intelekt.

Deťom okrem vyššie uvedeného pomáha pri poruchách učenia, sústredenia, pozornosti, hyperaktivite, dyslexii, nočnom pomočovaní atď.

Ako prebieha

V priebehu ošetrenia, ktoré trvá cca 60 minút, leží oblečený klient na masážnom stole na chrbte. Ošetrenie samotné spočíva v jemných dotykoch, ktorými sa pôsobí na kosti lebky, hrudnej, brušnej, panvovej oblasti a na tie telesné štruktúry, ktorých napätie ovplyvňuje stav ostatných orgánov.

Kraniosakrálna biodynamika

Kraniosakrálna biodynamika spolupracuje s najhlbšou múdrosťou tela. Ľudskú bytosť vníma ako celok a všetky jej súčasti uvádza do harmonického súladu. Zameriava sa na celistvé Zdravie, nie na jednotlivé patologické stavy. Vďaka tomuto celistvému prístupu dochádza ku spracovaniu skutočných príčin problémov, nielen iba ich prejavom na povrchu.

Ako následok chorôb, emočného stresu, úrazov, tráum a dlhodobej záťaže sa v priebehu života vytvárajú v systémoch človeka miesta rôzne veľkého napätia. Navonok sa prejavujú zväčša ako dysfunkcia, stagnácia, prípadne bolesť. Počas terapie a následne počas ďalších dní sa uvoľňuje toto napätie v celom psychickom a fyzickom systéme človeka. Obnovuje sa pôvodné prúdenie energie a zvyšuje sa vitalita, následkom čoho bolesti ustúpia a miesta napätia sa regenerujú. Celý organizmus sa harmonizuje a narastá jeho schopnosť vyrovnať sa s bežnou záťažou.

Terapeut vedie klienta ku stíšeniu, uvoľneniu a vnímaniu tela. V prostredí dôvery, podpory a bezpečia sa klient dostáva do stavu celkového ukľudnenia a hlbokej relaxácie. Terapeut prostredníctvom citlivých rúk vníma jemné pravidelné rytmy a ich zmeny, ktorú sú dôležitým zdrojom klinických informácií. Súčasne v psychofyzickom systéme klienta neustále dochádza k procesom harmonizácie, usporiadavania a regenerácie. Terapeut vytvára v priebehu terapie vhodné podmienky, vďaka ktorým sa tieto samoliečebné procesy zosilňujú. Terapeut s klientom komunikuje a podporuje ho v jeho procese. Pri terapii a po nej dochádza okrem iného aj k detoxikácii organizmu.

Shiatsu

Shiatsu je japonská metóda spriechodňovania energetických dráh (meridiánov a stimulácie bodov), ktorá vychádza z tradičnej čínskej medicíny. Využívajú sa pri nej viaceré techniky (zovretie, hnetenie a stláčanie), kombinácia bodovej masáže (tlaku), manipulácia s tkanivami a strečingom na vyrovnanie energetického systému organizmu. Tým sa telo udržuje v rovnováhe a upravuje sa nesprávna funkcia orgánov. Veľkú úlohu tu zohráva aj naťahovanie a otáčanie v kĺboch. Prstami, dlaňami, lakťami, kolenami a chodidlami prenáša masér tlak na telo klienta. Robí sa v ľahu na zemi vo voľnom pohodlnom oblečení, prípadne na klasickom masážnom stole (podľa aktuálnej potreby).

Reflexná masáž nôh - diagnostika a liečba podľa tradičnej čínskej medicíny

Pri reflexnej terapii sa aplikuje tlak na reflexné zóny, plôšky a body na nohách. Na chodidlách sa nachádza displej celého tela človeka aj s jeho problémami. Z plochy chodidla sa dajú reflexne ovplyvňovať ťažkosti na inom mieste tela. Pravidelné ošetrenie pomocou tejto metódy napomáha k uvoľneniu a harmonizácii celého organizmu, odstraňuje blokády. Je prevenciou a pomáha pri liečbe hlavy, stresov, astmy, zápalu dutín, migrén, ochorenia obličiek, problémov s chrbticou a celým pohybovým aparátom. Stimuluje činnosť vnútorných orgánov a lymfatického obehu, priaznivo tiež ovplyvňuje hormonálnu činnosť.

Klasická homeopatia

Homeopatia patrí medzi alternatívne liečebné metódy, ktoré sú založené na celostnom prístupe vnímania človeka. Je schopná spoľahlivo, účinne, ale zároveň jemne navrátiť človeku stratenú rovnováhu podporením vlastných ozdravných schopností organizmu.

Homeopatický liek nelieči chorobu ako diagnózu, ale chorobu ako prejav konkrétneho pacienta a preto mu musí byť vybraný individuálny liek.

Nakoľko pôsobenie homeopatie je šetrné, je vhodná pre všetky vekové kategórie - tehotné a kojace ženy a najmenšie deti, ľudí v pokročilom veku nevynímajúc. Oproti klasickej medicíne má jednu obrovskú výhodu, a síce, že nemá žiadne vedľajšie účinky a negatívne dopady na ľudský organizmus. Vie byť nápomocná pri liečbe akútnych aj chronických ochorení, svoje pevné miesto má pri úrazoch a nehodách, pri liečbe strachov, úzkostí a fóbií, u detí s poruchami správania alebo učenia a v paliatívnej starostlivosti.

Energetické liečenie tela a mysle (EFT)

Metóda energetického liečenia tela a mysle predstavuje mimoriadne účinný nástroj osobného rozvoja jednotlivca.

Je vlastne modernou aplikáciou metódy, ktorá v sebe spája tradičné východné liečebné postupy s poznatkami klasickej západnej medicíny. Je to technika uzdravovania emócií, ktorá zároveň dokáže dramaticky zmeniť mnoho fyzických symptómov, keďže mnohé ochorenia sú posilnené alebo priamo vyvolané naším emocionálnym stavom.

Energia je neviditeľným základom nášho zdravia. Naše telo sa skladá z energetických dráh a energetických centier, ktoré sú v dynamickej súčinnosti s bunkami, orgánmi, emóciami, myšlienkami. Ak vieme tieto energie meniť, môžeme ovplyvňovať svoje zdravie, emócie a stav mysle.

V priebehu terapie stimuláciou špecifických bodov na tele spolu s určitými duševnými aktivitami môžeme dosiahnuť neurologický efekt, ktorého výsledkom môže byť:

 • prekonanie nežiaducich emočných vzorcov (napr.: stres, strach, hanba, hnev, žiarlivosť, panické záchvaty, depresie, posttraumatické poruchy, fóbie, nervozita, obsesie, smútok, strata, pocit viny, neistota),
 • zmena neželaných návykov správania alebo myslenia,
 • odstránenie myšlienkových vzorcov – negatívnych presvedčení o sebe, ktorými sa človek riadi

a tým zvýšenie možnosti sebauplatnenia, sebarealizácie a efektívnosti v živote.

Veľmi účinné je použitie terapie pri rôznych typoch závislostí (jedlo, nikotín, alkohol).

Viscerálna terapia

Viscerálna terapia je nový druh terapie, zaoberajúci sa problematikou funkčných porúch vnútorných orgánov a ich závesného aparátu v celej náväznosti na ostatné časti ľudského tela. Táto terapia nie je náhradou západnej medicíny, rozširuje však jej diagnostické a terapeutické možnosti.

Nevyhnutnou podmienkou zdravia je prúdenie krvi a lymfy a šírenie signálov nervového systému. Výsledkom akejkoľvek blokády, fixácie alebo adhézie (priľnavosti tkanín, najmä po operačných stavoch) je chorobný stav organizmu. Pomocou techník viscerálnej terapie sa odstraňujú tieto blokády, fixácie alebo adhézie, zlepšuje sa nevyhnutný pohyb vnútorných orgánov, čím prichádza k celkovej úprave zdravotného stavu.

Astrológia

Ak sa chcete zorientovať vo vašej životnej situácii na základe astrológie, je potrebný ako vstupný údaj čo najpresnejší čas vášho narodenia.

Horoskop vypočítaný pre presný čas a miesto zrodu človeka predstavuje akúsi „mapku“, z ktorej sa dá vyčítať smerovanie človeka, jeho dôležité životné témy a „úlohy“, ktoré sa postupne v čase rozvíjajú. Astrológ má tiež možnosť pretlmočiť konkrétnemu človeku isté posolstvo „ťažkej“ životnej situácie, jej zmysel ako výzvy na prehodnotenie prežitého správania sa a životných postojov, ktoré boli v istom čase pre neho užitočné a dobré, no postupne z nich človek „vyrástol“ a stali sa brzdou jeho vývoja.

Klasická masáž

Klasická masáž ma blahodárne, uvoľňujúce a relaxačné účinky na myseľ aj telo. Uvoľňuje sa nahromadený stres a bolesť v preťažených častiach tela. Jej účinky však zdaľeka nie sú len relaxačné.

Priame účinky masáže vyvolávajú fyzikálne a biochemické zmeny v tkanivách (zvýšením prekrvenia, zlepšením vstrebávania edémov, výpotkov či krvných výronov, zrýchleným odstraňovaním látok vyvolávajúcich únavu, zlepšením toku miazgy, zlepšením svalovej činnosti, zvýšením alebo znížením svalového tonusu, rozrušením zrastov v tkanivách). Výsledkom týchto zmien je zlepšenie činnosti tkanív, zníženie bolestivosti a detoxikácia organizmu. Zlepšuje sa výživa svalov, čo je jeden z najdôležitejších účinkov klasickej masáže. Masáž má celkový upokojujúci a povzbudzujúci účinok na telesnú výkonnosť a ovplyvňuje stav CNS.

Celková masáž zahrňuje masáž chrbta, šije, dolných a horných končatín. Masírovať sa môžu aj jednotlivé partie samostatne - chrbát, šija, horné končatiny, dolné končatiny, brucho, hlava, dekolt, sedacie svaly.

Bachova kvetová terapia

Bachova kvetová terapia je ucelený systém, ktorý využíva 38 druhov výťažkov z kvetov divo rastúcich rastlín. Autorom je anglický lekár Dr. Edward Bach a jej počiatky siahajú do prvej polovice minulého storočia.

Dr. Bach predpokladal, že človek ochorie, ak sú jeho telo a duša v nesúlade, choroba je dôsledkom hlbokého a dlhodobého vplyvu negatívnych síl na ľudskú dušu. Kvetové esencie začal využívať na vyrovnanie emočnej nerovnováhy, ktorá je reálnou príčinou fyzickej nepohody a choroby.

Bachove kvetové esencie pomôžu človeku zvládnuť záporné emócie a harmonizovať telo, myseľ a dušu, odstraňujú napätie, uvoľňujú zablokovanú energiu a potláčané alebo nespracované pocity, strachy, bolesti z minulosti. Neliečia len chorobu ako takú, ale harmonizujú osobnosť človeka. Človek sa stáva otvorenejším, schopnejším lepšie čeliť negatívnym vplyvom.

Schüsslerove tkanivové soli - poradenstvo

Schüsslerove tkanivové soli ttvorí súbor dvanástich základných minerálnych solí, nevyhnutných pre život, ktoré sú pripravené spôsobom umožňujúcim ich rýchle a efektívne vstrebávanie priamo do buniek a tkanív ľudského tela. Z tohto dôvodu sa nazývajú aj tkanivové soli. Sú univerzálne, nachádzajú sa v Zemi, vo všetkom živom a aj vo vesmíre.

V podstate ide o zlúčeniny sodíka, draslíka, železa, vápnika, síry, fosforu, chlóru a kremíka, ktoré sa nachádzajú v ľudskom organizme – v jeho tkanivách a krvi. Ich rovnováha a správny pohyb sú nevyhnutné pre udržanie zdravia. Získavame ich prirodzene z potravy, avšak dnešné poľnohospodárstvo nám poskytuje potraviny často ochudobnené o tieto minerálne látky. V dôsledku toho a aj v dôsledku zvýšenej fyzickej alebo duševnej záťaže, ktorou je dnešná doba charakteristická, dochádza k narušeniu rovnováhy esenciálnych minerálnych živín, čo sa nakoniec prejaví zdravotnými problémami.

Soli sa označujú podľa nemeckého lekára Wilhelma H. Schüsslera (1821 – 1898), ktorý identifikoval a určil dvanásť základných minerálnych solí. Svojimi výskumami dospel k záveru, že nedostatok niektorej z týchto solí vedie k narušeniu bunkového metabolizmu, až k narušeniu zdravia. Ak je príslušná tkanivová soľ pravidelne dopĺňaná vo forme, v akej ju bunky dokážu čo najoptimálnejšie využiť, môžu bunky opäť dosiahnuť schopnosť normálne fungovať - zlepšuje sa zdravie a telesná pohoda. Preto sa biochemické tkanivové soli pripravujú homeopatickým spracovaním pri riedení D6. Napriek tomu nejde o homeopatiká, pretože obsahujú účinnú látku, ktorú telu dokážu doplniť.

Tkanivové soli pomáhajú prirodzenej samoliečiacej, čistiacej a regeneračnej schopnosti tela a poskytujú bunkám esenciálne anorganické živiny na obnovenie rovnováhy a re-energetizáciu. Ak je bunková nerovnováha dopĺňaná tkanivovými soľami dlhší čas, väčšina užívateľov pociťuje zvýšenie energie a pocitu pohody. Pokiaľ sa nerovnováha podchytí v počiatočnom štádiu, predíde sa tak vážnejšiemu poškodeniu zdravia a človek sa fyzicky a psychicky začne cítiť lepšie. Tkanivové soli však možno využiť aj na riešenie akútnych zdravotných problémov. Poraďte sa s vyškoleným konzultantom, ktorý vám pomôže vybrať vhodnú tkanivovú soľ podľa vašich symptómov.

Terapia vnútornej múdrosti

Využíva holistickú poradenskú činnosť a sprevádzanie klienta založenej na milujúcej láskavosti a empatii. V prípade potreby je liečivý proces doplnený masážami, kartami, kreatívnym písaním, relaxačnými cvičeniami a jednoduchou meditáciou, ktorú môže vyskúšať a použiť každý. Terapia pomáha každému, kto sa zamotal do problémov a nevie z nich nájsť cestu alebo sa len necíti vo svojej koži a čelí výzvam.

Reiki

Reiki je japonské slovo, ktoré znamená univerzálnu životnú energiu. Je to prirodzená a veľmi jednoduchá liečebná metóda a efektívny spôsob, ako túto energiu prenášať. Pochádza z Tibetu a je stará vyše tri tisícky rokov. Človek, ktorý Reiki dáva prostredníctvom svojich rúk, je iba sprostredkovateľom tejto energie.

Ako Reiki funguje?

Energia je všade okolo nás a tiež v nás. Sme živí, pretože našim telom a našim energetickým poľom (aurou) prebieha životná energia. Životná energia živí orgány a bunky tela, podporuje ich vitálne funkcie. Reaguje na naše myšlienky a pocity. Ak prijmeme, buď vedome, alebo nevedome, negatívne myšlienky či pocity o sebe, tieto sa pripútajú k nášmu energetickému poľu a spôsobujú zábrany v plynutí životnej energie - následne znižujú vitálnosť orgánov a buniek fyzického tela. Reiki si pri ošetrovaní sama nájde cestu do tých miest, ktoré ju potrebujú. Lieči tým, že plynie týmito časťami a nabíja ich pozitívnou energiou. Takto čistí, urovnáva a lieči energetické cesty. Tým navodzuje harmóniu celého organizmu - umožňuje, aby životná energia mohla plynúť zdravým a prirodzeným spôsobom.

Metamorfná technika

Metamorfná technika je založená na princípe uvoľnenia energie, vyživujúcej bloky, ktoré vznikli z psychických stresov matky a plodu od počatia po narodenie. Tieto bloky sú fixované na reflexných zónach chrbtice na chodidlách, rukách a hlave – tam je zachytená celá časová os prenatálneho obdobia.

Metamorfná technika pracuje s vrodenou inteligenciou životnej sily ošetrovaného a so schopnosťou sebauzdravenia a regenerácie každého organizmu.

Metamorfná technika je jednoduchá a veľmi jemná, je vhodná pre deti i pre dospelých. Je úspešná pri riešení zdravotných i emocionálnych problémov aj veľmi starého pôvodu, podporuje ľudí v obdobiach náročných zmien (úmrtia blízkych, rozchody, strata zamestnania a pod). Takisto je vhodnou podporou pre tých, ktorí sa chcú posunúť vo svojom osobnom rozvoji. Pozitívne pôsobí na jedincov s autizmom, hyperaktivitou, poruchami pozornosti, sebaovládania, pre postihnuté osoby (s Downovým syndrómom) a s poruchami centrálnej nervovej sústavy. Pozitívne vplýva aj na tehotné mamičky a na zdravý vývoj ich bábätiek.

Metamorfná technika má trvalý, hlboký a nenásilný účinok. Ľudia hneď po prvom ošetrení môžu badať zmeny na svojom správaní, cítiť prílev energie.

Metamorfná technika sa aplikuje prostredníctvom jemných dotykov na reflexných zónach chodidiel, dlaní a hlavy. Nemá vedľajšie účinky. Výborne sa dopĺňa s inými druhmi terapií. Netreba pri nej skúmať diagnózy, rozoberať osobné problémy ani súčasné či minulé choroby.

Ak chcete o metamorfnej technike vedieť viac, pozrite si www.inspirala.cz.

Konštelácie

Konštelácie sú technika, ktorou sa dá pozrieť “pod povrch” bežného vnímania toho, čo zažívame, na hlbšie vrstvy nášho bytia. Je to technika, ktorá veľmi prakticky umožňuje z nadhľadu uvidieť a uvoľniť naše prežité emočné vzorce, ktoré nás “držia zaseknutých” v prežitých situáciach a nútia nás dookola v terajšom živote tento vzorec neustále opakovať. Je to liečivý proces uvoľnenia negatívneho náboja v našom tele (ktorý je spojený s touto emóciou) a jeho premeny na našu silu a moc, ktorej sme sa kedysi vzdali... Témy na konšteláciu sú neohraničené: od vzťahov, cez zdravotné ťažkosti až po abstraktné témy, ako je sebahodnota či schopnosť tvoriť si svoj život.

Biorezonancná pulzná terapia

Pre všetko živé je príznačné, že kmitá istou frekvenciou, ktorá je preň charakteristická. Frekvencia týchto kmitaní sa dá merať, preto je možné živý organizmus a orgán identifikovať na základe frekvencie, ktorú vyžaruje. Veľkosť nameraných hodnôt vypovedá o fyzickom a zdravotnom stave orgánov alebo systémov tela.

Ak v orgánoch, tkanivách alebo telesných systémoch vznikne nejaký patologický stav v podobe ochorenia, rovnako sa zmení ich kmitanie a hladina energie, pričom aj táto zmena je merateľná. Ak prenesieme frekvencie zdravého tkaniva alebo orgánu do zmenených, chorých orgánov, tieto vstúpia do rezonancie so správnou frekvenciou a imunitný systém je schopný znovu nastoliť zdravie v tele.

Biorezonančná pulzná terapia je vhodná ako alternatívna terapia pri:

 • cukrovke, nadváhe, vysokom krvnom tlaku, na prečistenie lymfatického systému,
 • strese, únave, vyčerpanosti, na uvoľnenie napätia v tele,
 • bolestiach kĺbov a chrbtice, hernii disku, artritíde, koxartróze,
 • migréne aj nemigrenóznych bolestiach hlavy, cystách a myómoch, problémoch v menopauze, candide, zníženej funkcii štítnej žľazy,
 • astme a iných dýchacích ťažkostiach,
 • chorobách žlčníka, pečene, obličiek, zvýšenom cholesterole, tráviacich a črevných ťažkostiach, pri ťažkostiach s mechúrom a prostatou,
 • na rýchle hojenie rán a zlomenín,
 • pri problémoch so spánkom, depresii, na posilnenie imunitného systému.

Astrologická konštelácia

Na astrokoberčeku, podľa kvality času vášho narodenia (vášho horoskopu), vytvorené energetické pole predstavuje váš jedinečný základný vzorec. V tomto energetickom poli sa spontánne pohybujete, vnímate a vylaďujete sa naň. Je to liečivý proces uvoľňovania starých emócií a rozpomínania sa na to, čím sme a tiež na dary, ktoré v sebe máme a chceme žiť.

Pre tých, ktorí sa neorientujú v astrológií pridávam aj krátke úvodné zoznámenie sa s ňou a jej princípmi. Cena dohodou.

SRT (Spiritual Response Therapy)

Spiritual Response Therapy je prepracovaný proces preskúmavania podvedomej mysle a duševných záznamov s cieľom odhaliť a uvoľniť skryté bloky na zdraví, šťastí, prosperite a duchovnom raste.

Naše podvedomie – bez toho, aby sme si to uvedomovali vo vedomej mysli – neustále monitoruje a zaznamenáva naše myšlienky, slová a skúsenosti. Pamätá si všetky naše zážitky, aj tie, na ktoré sa vedomá myseľ snaží zabudnúť. Toto programovanie podvedomia prebieha automaticky a neustále, zaznamenávaním pozitívnych, ale aj negatívnych myšlienok, skúseností, emócií. Negatívny program alebo blok však nie je vytvorený samotnou situáciou, ktorú človek zažije, ale je vytvorený disharmonickou – reaktívnou energiou v podobe emócie, ktorú k udalosti pripojíme.

Spiritual Response Therapy, voľne preložené ako terapia duchovnou odpoveďou, je metóda využívajúca komunikáciu s duchovnými bytosťami, tvoriacimi naše Vyššie Ja. Podstatou terapie je v spolupráci s Vyšším Ja odstrániť psychické zranenia a bloky uložené v podvedomí, ktoré človeku bránia v rozvoji, sebauplatnení a plnom prežívaní.

SRT terapia umožňuje riešiť širokú škálu psychických aj vzťahových problémov, avšak aj niektoré telesné ochorenia, pretože telo, duša a myseľ sú prepojené. Je možné riešiť rôzne fóbie, pocity úzkosti a depresie, nezvládnuté emócie, pocity neistoty alebo zlyhávania u jednotlivca. Rovnako je možné sa zamerať aj na partnerské problémy, najmä vtedy, ak schopnosť efektívne komunikovať je zablokovaná ako dôsledok predsudkov, negatívnych presvedčení a energie hnevu, zlosti, nenávisti, chorobnej žiarlivosti.

Terapia Cesta

Terapia Cesta (The Journey) nám pomáha cez uvedomenie, prežitie a prijatie vlastných emócií a pocitov znovu nájsť v sebe cestu k uvoľneniu, uzdraveniu, radosti a vnútornej slobode. Niekedy nás vedie k spomienkam a zážitkom z minulosti, ktoré ovplyvňujú náš súčasný život.

Umožňuje nám odhaliť a uvedomiť si príčiny rôznych problémov, dospieť k vlastným odpovediam, k pochopeniu. Po osvojení niektorých metód je veľmi vhodná ako každodenná psychohygiena. Vďaka pochopeniu a odpusteniu dochádza k celkovému uvoľneniu, následne k liečeniu emocionálnych a fyzických problémov, prichádza k uzdraveniu.

Umožňuje riešiť rôzne problémy ako napr. správanie (utiahnutosť, uzavretosť, nízke sebavedomie, agresivita), fóbie, bloky (v sebarealizácii, v tvorivosti), závislosti, úzkosti, stres, strachy, depresie, problémy vo vzťahoch (rodina, partneri, deti), v pracovnej oblasti...

Terapeutický proces (trvanie cca 2,5 hod.) obsahuje mnoho účinných terapeutických metód a postupov, ktoré terapeut obmieňa a používa podľa potreby a vhodnosti pre klienta v danom okamihu:

 • Emocionálna a fyzická cesta (základné procesy terapie, prechod vrstvami emócií a pocitov, odhalenie bloku, miesta v tele – nespracovanej spomienky, zážitku).
 • Metódy: Liečba fóbie, Zmena presvedčenia, Zmena sľubu, 6-krokové preformulovanie.
 • Zmysel života (umožňuje objaviť odpovede na otázky: Prečo tu som? Kto som? Kam idem? Aké je poslanie môjho života?)
 • Otváranie sa hojnosti (odhaľuje rôzne skryté presvedčenia a bloky, ktoré bránia v rozvoji, v priťahovaní hojnosti do života...).

Ego proces vychádza z typológie Enneagramu, v prvej časti - diagnostika enneatypu klienta. Po prestávke je proces, ktorý umožňuje odhalením stratégií (falošných hier a predstáv o sebe) otvárať cestu k slobodnému prejavu, pravdivosti a úprimnosti k sebe samému a k ostatným.

Traumaterapia

Na popise terapie sa pracuje...

Qigong tuina

Vychádza z poznatkov tradičnej čínskej medicíny (pentagramu). Na rozdiel od klasickej tuina masáže, qigong tuina masáž je postavená na úplnom uvoľnení klienta, ako aj terapeuta. Samotnému ošetreniu môže predchádzať diagnostika podľa jazyka a pulzová diagnostika. Cieľom je odstrániť škodliviny, spriechodniť akupunktúrne dráhy, oživiť krv, rozptýliť stagnácie v prúdení čchi (vrátane spazmov a opuchov), uvoľniť napätie vo svaloch a psychické napätia, rozhýbať kĺby, a tak uviesť klienta do stavu harmónie a pokoja. Toto sa dosahuje pomocou rôznych čínskych masážnych techník akupresúry (akupunktúry bez ihiel) v kombinácii s manipulačnými a jemnými nápravnými technikami. Je to metóda neinvazívna, dá sa aplikovať aj cez odev.

Metódu je vhodné použiť pri: ochorení celej chrbtice, tlaku nervového koreňa, zápaloch ramien, ťažkostiach s kolenami, vysokým krvným tlakom, dne, problémami s otehotnením. Tuina masáž má aj preventívny a regeneračný účinok.

Myofasciálna masáž

Je to pokročilá celotelová masážna technika, ktorá uvoľňuje svalový, šľachový aparát, začiatky a konce svalových úponov. Má potenciál hlboko ovplyvniť každý sval, kosti, nervy, krvné cievy, orgány a bunky v tele, pretože fasciálny systém obopína, oddeľuje, podporuje a ochraňuje všetky tieto časti tela. Prejaví sa nielen hĺbkovým uvoľnením ramien a krku, ale aj vyrovnaním telesného postoja, otvorením hrudníka a zlepšením dýchania. Cieľom je rovnováha celého tela a úľava od bolestí.

Metódu je vhodné použiť pri: akútnych a chronických bolestiach, pri neuralgických a pohybových nezrovnalostiach a opakujúcich sa zraneniach. Je to ideálna masáž na uvoľnenie spodnej časti chrbta, dopredu posadenej hlavy, ischiatického nervu, rotátorov bedier a zdvihnutých bedier.

Kineziológia

Na popise terapie sa pracuje...

Mäkké techniky, PIR, uvoľňovacie techniky + reflexná segmentová masáž

Veľmi dobré techniky na nešpecifické bolesti chrbta, ktoré väčšinou nie je možné zobraziť pomocou RTG, SONOGRAFIE ani CT. Procedúra sa začína palpáciou odporu kože a tkanív, vyšetrením kĺbovej a svalovej funkcie, vyšetrením porúch statiky a pohybového aparátu. Pri týchto mäkkých mobilizačných technikách sa používa PIR (postizometrická relaxácia – pohľad očí v smere pohybu, hlboký nádych a výdych).

Reflexná segmentová masáž pôsobí na nervový systém cez reflexné oblúky, t.j. podnety vychádzajúce z periférie (kože, svalov, fascií) a prostredníctvom týchto podnetov sa ovplyvňujú jednotlivé vnútorné orgány. Väčšinou sú to krúživé pohyby rúk.

Dornova metóda a Breussova masáž

Pomocou Dornovej metódy (jemnej manuálnej terapie) sa kĺby, stavce a brány energie postupne uvádzajú do pôvodných polôh, preto je vhodná pri akútnych problémoch či dlhodobých bolestiach chrbta či kĺbov. Masér pracuje s klientom v stoji, v sede a v ľahu. Kývavým pohybom nôh či rúk sa uvoľňuje svalstvo v chrbtovej oblasti, čím sa neinvazívne a bez bolesti uvoľňujú zablokované energetické centrá.

Obnovením správneho usadenia kĺbov a stavcov sa telu navracia rovnováha a pružnosť. Indikácie: ischiatické bolesti, bedrové problémy, problémy s čeľusťami, ramenom, kolenom, tinitus, tenisový lakeť, žalúdočné problémy.

Breussova masáž je jemnou, energeticko-manuálnou masážou chrbta v oblastí chrbtice, rieši duševné, energetické a telesné blokády za pomoci väčšieho množstva ľubovníkového oleja. Je vhodné ju kombinovať s moxovaním.

Bankovanie a moxovanie

Banky sa nechávajú individuálne pôsobiť na kritických miestach (lokálne spazmy, miesta bolestivých reflexných zmien) alebo sa nimi prechádza dobre naolejovaný chrbát, čím sa masírované plochy výrazne prekrvia. Môžu sa prikladať na akupresúrne body alebo lokálne aplikovať napríklad na postihnutý kĺb alebo rameno. Účinok bankovania je trojaký: mechanický (telo sa prekrví a uvoľní), reflexno-terapeutický (ovplyvňuje vnútorné orgány) a metabolický (podporí lymfatický systém a umožňuje odplavovať škodliviny z tela). Vďaka lepšiemu prekrveniu a prúdeniu miazgy v lymfatickom systéme (detoxikácií) sa celkovo zvyšuje obranyschopnosť organizmu. Moxovanie je pôsobenie teplom na akupunktúrne body pomocou tlejúcej palinovej cigary.

Hlbková tlaková masáž („biely medveď“)

Táto masáž, pôvodne vykonávaná budhistickými mníchmi, je pridružená k tradičnej čínskej medicíne. Sú v nej niektoré prvky z thajských masáži. Jej staroslovanský variant sa volá biely medveď. Masér dáva impulzy, rytmicky prenáša váhu svojho tela na jednotlivé oblasti bodov a zóny tela klienta. Stláča a uvoľňuje mu tým povrchové a hĺbkové svaly, fascie a úpony. Zmäkčuje stvrdnutý väzivový aparát. Vďaka efektu tlakovej pumpy sa zo svalov vyháňa stagnujúca krv. Svaly sú takto pripravené na prijatie nového prítoku krvi a prílev energie. Rozpustením napätia v svalovom aparáte a fasciách sa navodzuje duševná relaxácia, hlboké psychologicko-emocionálne uvoľnenie. Použitie nôh a rúk pri masáži umožňuje pôsobiť väčším tlakom a koncentrovanejšie na tkanivo, a tým zvýšiť účinnosť masáže. Masírovaný leží na zemi vo voľnom odeve.

Masáže lávovými kameňmi

Lávové kamene majú schopnosť absorbovať, udržiavať a postupne odovzdávať teplo. Pozitívne pôsobia na pokožku, svalstvo, fascie, lymfatický systém, ale aj na cievy, zlepšujú cirkuláciu krvi, celkovú detoxikáciu tela. Majú zároveň blahodárny účinok na mentálne a psychické uvoľnenie.

Pri masáži terapeut prechádza kameňmi po akupunktúrnych dráhach.

Účinok tejto masáže sa zvyšuje, ak sa pred ňou aplikujú trakčné a uvolňovacie techniky.

Psychofonetika

Váš duch a vaše telo majú v sebe múdrosť,
nesú v sebe silu liečenia a uzdravenia.
Poznájú pramene svojich ťažkostí,
poznájú zdroje pre svoju dušu.
Vedia, čo zraňuje,
vedia čo posilňuje.
Ako sa k tejto múdrosti dostať?
Ako porozumieť svojim vlastným strachom, reakciám, pochybnostiam?
Ako objaviť rovnováhu, radosť, odvahu, nové ciele
a pochopiť výzvy vo svojom živote?
Len pomocou rozhovoru, empatie
bez poučovania, vnútených postupov či iných trikov
Vám pomôžeme
stretnúť sa s hĺbkami v sebe.
Príďte sa porozprávať.
Viac o spôsobe práce
si môžete prečítať tu:
http://blankalichtnerova.sk/poradenstvo/ ak si radšej vypočujete: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sam-sebe-lekarom-102-2017-11-19/.

Liečebná aromaterapia

Máte zdravotný problém na úrovni fyzickej alebo psychickej a chcete ho zvládnuť čiste prírodným postupom? Aromaterapia je prírodná terapia, využívajúca liečivú silu prírody, ukrytú v najčistejších prírodných esenciách – éterických olejoch. Účinné látky, obsiahnuté v rastlinných esenciách, vstupujú prostredníctvom čuchu a cez pokožku do tela, kde pomáhajú regulovať tvorbu hormónov a spúšťajú liečebné procesy v organizme na fyzickej aj psychickej úrovni. Pomocou aromaterapie je možné zvládnuť:

 • stavy fyzickej nepohody ako:
  • prechladnutie, chrípka, virózy
  • oslabená imunita
  • zápalové ochorenia kože
  • alergie
  • ženské problémy
  • ochorenia dýchacích ciest
  • plesne
  • herpes
  • bolesti hlavy, kľbov a svalov
  • hojenie zranení a jaziev
  • problémy s trávením
 • stavy psychickej nepohody ako:
  • problémy s pamäťou a koncentráciou
  • povzbudenie a posilnenie sebadôvery
  • zmiernenie depresie, nervozity, žiaľu, smútku, strachu a pocitu úzkosti
  • uvoľnenie stresu
  • nespavosť
  • návaly zlosti
  • nedostatok energie pri fyzickom a psychickom vyčerpaní a únave
  • vzťahové problémy

Objednajte sa na osobnú konzultáciu!

Aromaterapeutické masáže

Spájajú hlboký relax a to najlepšie pre vašu pleť. Príďte si užiť odbornú kozmetickú masaž tváre a dekoltu s použitím čiste prírodných prípravkov na báze aromaterapie, pripravených špeciálne pre vás. Čas a starosti prestanú na chvíľu existovať vo voňavom nekonečne. Načerpáte energiu a zregenerujete nielen pokožku tváre a dekoltu.

Wellness aromaterapia

Chcete si spraviť náladu alebo stráviť príjemný večer vo dvojici? Masážny, partnerský alebo kúpeľový olej, namiešaný presne podľa vašich požiadaviek, vám pomôže sa správne naladiť. Potrebujete prevoňať priestor, povzbudiť kreativitu, zmierniť stres alebo navodiť príjemnú atmosféru? Namiešajte si so mnou vašu individuálnu zmes do aromalampy alebo osviežujúci aromaspray. Pleťový olej na mieru alebo váš čiste prírodný jedinečný parfém?

Príďte a vyskúšajte na vlastnej koži, aká môže byť aromaterapia príjemná a zároveň prospešná.

Kvantová terapia

Kvantová terapia je rýchla a efektívna vedecká metóda, ktorá zmierňuje bolesť a podporuje liečenie. Vytvára okamžité zmeny v tele. Pôsobí ešte dlho po úvodnom sedení, vyrovnáva a odstraňuje fyzické aj emocionálne bloky. Jej aplikácia zvyčajne prináša pocit pokoja a uvoľnenia.

Prebúdza vnútorné uvedomenie. Keď sa lepšie oboznámime s čistým vedomím, budeme sa cítiť po všetkých stránkach lepšie. Keď budeme zdravší a šťastnejší, je prirodzené, že sa o to budeme chcieť podeliť s ostatnými. Čoskoro sa túto metódu okamžitého liečenia naučíme. Potom sa cyklus uzatvorí. Naučíte sa dávať to, čo dostávate. Alebo presnejšie – naučíte sa podeliť o to, čím ste. Ľudia, s ktorými sa budete deliť o svoje vedomie, sú tiež čistým vedomím. Budete v nich jednoducho prebúdzať ich prirodzenosť.

Terapia v nás prebúdza naše vnútorné uvedomenie. Čoskoro zistíme, že čisté vedomie je mocným obnoviteľom toho, čo sa pokazilo. Symptómy ako bolesť, zmätok a depresia nám oznamujú, že nám niečo chýba. Negatívne symptómy nám ukazujú, že sa v tele a mysli narušil poriadok. Či už ide o zlomenú nohu alebo zlomené srdce, zmätok pôsobí v protiklade k hladko fungujúcemu, produktívnemu a milujúcemu telu a mysli. Zdravie je poriadok. Čím viac poriadku v nás je, tým sme zdravší.

Keď sa zdravie začne zhoršovať, užívame veľa liekov a rôznych terapií na to, aby sme poriadok v našom tele a mysli obnovili. Otázku zdravia môžeme zjednodušiť tak, že sa naň pozrieme z hľadiska vibrácií. Vibrácia alebo vlna sú najjednoduchším výrazom energie. Na svoje orgány a tkanivá, myšlienky a emócie môžeme nazerať ako na jednotlivé zväzky vibrácií, ktoré fungujú harmonicky a vytvárajú zdravé telo a myseľ. Keď prestanú vibrácie pracovať synchrónne, hovoríme tomu porucha alebo choroba, a potom sa tento stav snažíme liečiť. Väčšinu liečenia uskutočňujeme zavedením usporiadaných vibrácií, ktoré neutralizujú vibrácie neusporiadané. Napríklad bylinná vibrácia vŕby bielej neutralizuje zápalovú vibráciu, ktorá sa prejavuje bolesťou hlavy.

Zdravie je poriadok. Čím viac poriadku v nás je, tým sme zdravší. Tradičné systémy liečenia ako sú medicína, akupunktúra, fyzioterapia a techniky využívajúce jemné energie, fungujú v podstate na základe znovunastolenia poriadku vibrácií. Čím viac zodpovedá liečivá vibrácia vibrácii zdravého organizmu, tým úplnejšie je liečenie. Niekedy môže poruchu vyvolať dokonca aj samotné liečenie. Pokiaľ terapia zodpovedá liečeniu iba čiastočne, ako to býva pri liekoch na predpis, objavujú sa vedľajšie účinky. Všeobecne povedané, čím viac sa systém liečenia blíži čistému využitiu vĺn alebo vibrácií, tým nižšie je riziko vzniku vedľajších účinkov.

Tým sa dostávame späť k čistému vedomiu. Čisté vedomie nie je vibrácia, ale zdroj vibrácie. Je to dokonalý poriadok a energia, skrývajúca sa za každou formou. Teoreticky vzaté, keby sme dokázali vniesť čisté uvedomenie do systému, ktorý v sebe nemá poriadok, bol by výsledkom dokonalý poriadok bez vedľajších účinkov. Každá liečebná metóda, systém alebo procedúra má poskytovať smer a pomáhať lekárovi prekonávať možné prekážky, ktoré stoja v ceste k úspešnému splneniu úlohy. Mylne sa domnievame, že za úspech zodpovedá použitá metóda. Nie je to tak! Čisté vedomie nie je vibrácia, ale zdroj vibrácie. Je to dokonalý poriadok a energia, skrývajúca sa za každou formou, nelieči metóda, lieči vedomie. Tak to je. Vedomie je magická ingrediencia prítomná v každom úspešnom snažení.

Nelieči metóda, lieči vedomie. Vaše uvedomenie vdychuje život všetkému, čo robíte. Uvedomenie je ako vlak a metóda ako koľaje. Bez uvedomenia nie je pohyb. Bez uvedomenia nie je možné nič vykonať. Je to proces, ktorým sa dopracujeme k uvedomeniu. Liečenie je vlastne vedľajším účinkom toho, že si uvedomujeme. To tiež znamená, že liečiteľom nie ste vy, ale vedomie. Liečenie je vedľajším účinkom toho, že si uvedomujeme.

Terapia bude ďalej pôsobiť dlho po tom, ako prebehlo sedenie. Terapiou nie je možné spôsobiť nijakú ujmu. Základná zásada liečiteľa „Nesmiete chorému uškodiť“ nie je na túto techniku aplikovateľná, a to z dvoch dôvodov: neliečite vy a čisté vedomie nemôže spôsobiť žiadnu ujmu. Pokiaľ terapiu aplikujeme pravidelne, ostré uhly a tvrdé povrchy života sa obrusujú a zmäkčujú. Výsledkom je, že začneme poznávať život ako starostlivú, univerzálnu matku, ktorá nás ochraňuje a učí a napĺňa všetky naše potreby.

Kvantová terapia je viac než len metóda liečenia tela a mysle. Obohacuje každý aspekt nášho života.

Mayská brušná masáž

Techniku rozvinula Dr. Rosita Arvigo po výcviku u Dona Elijia Pantiho, posledného z tradičných mayských šamanov v Strednej Amerike, kde viac ako 30 rokov žila. Spojila poznanie anatómie, fyziológie, herbológie a naprapathie (štúdium väzov, kĺbov a svalov) s liečivými technikami a múdrosťou starých Mayov. Neinvazivná, externá masážna technika vedie vnútorné orgány brucha do správneho postavenia. Zlepšuje funkciu orgánov a uvolňuje fyzické i emočné napätie v bruchu. Podporuje prúdenie chi a tekutín v obehovom, lymfatickom a nervovom systéme, čím predchádza chronickým civilizačným ochoreniam.

Samotná masáž je prospešná pre mužov i ženy.

Poskytuje úľavu pri bolestivej menštruácii a ovulácii, nepravidelných cykloch, abnormálnom krvácaní, myomoch v maternici, cystách na vaječníkoch, menopauze, predmenštruačnom syndróme, kvasinkovej infekcii alebo infekcii močových ciest. Podporuje liečenie neplodnosti, pripravuje na zdravé tehotenstvo a pomáha počas pôrodu i po ňom. U mužov masáž brucha zlepší hlavne prívod krvi k prostate, čím predchádza zväčšeniu a zápalom. Tiež pomáha odľahčiť kŕčovým žilám, bráni predčasnej ejakulácii, niektorým problémom spojeným s impotenciou a nutkaniu k častému močeniu.

Zážitkový astrologicko – konštelacný kurz

Astrológia vychádza z predpokladu, že dianie na Zemi má svoj predobraz na oblohe. Jej začiatky siahajú do hlbokej minulosti a platná je dodnes.

Horoskop je vlastne grafické vyjadrenie postavenia nebeskej sféry so Slnkom, Lunou a planétami v konkrétnom čase a mieste na Zemi. Je to obrázok zložený z rôznych symbolov. Každý symbol je základ pre celé spektrum možností. Je na nás, ako svoj horoskop žijeme, aké významy dáme jednotlivým symbolom. Horoskop nám môže poslúžiť ako mapka k tomu, aby sme menej blúdili a rýchlejšie našli samých seba a žili naplnený, tvorivý život.

Dozviete sa základy astrologickej teórie, ktorú si budete súčasne zážitkovo (konštelačne) preciťovať na astrokoberčeku.

Tento kurz nemá ambíciu preniknúť do hĺbky astrológie. Študovať astrológiu môžete v mnohých skvelých astrologických školách či samoštúdiom vďaka knižkám, ktoré sú na trhu. V tomto kurze vám ponúkam možnosť spoznať jazyk astrológie. Zoznámiť sa s jeho archetypálnou symbolikou. Vedieť sa orientovať vo vlastnom horoskope. No najmä ho skúsiť intuitívne pochopiť a precítiť.

Kurz je rozdelený do troch trojhodinových častí a absolvovanie prvej časti vás nezaväzuje na absolvovanie ďalších častí.

Prvá časť je venovaná štyrom živlom a trom spôsobom, v akých sa každý živel prejavuje. Ich kombináciou vzniká 12 znamení zvieratníka. Energie jednotlivých znamení predstavujú základné pozadie, do ktorého vstupujú „hráči“ horoskopu. Je to 10 nebeských telies našej slnečnej sústavy, ktoré symbolicky zastupujú časti nášho vedomia. Uvedomíme si ich rytmický plynúci pohyb po zvieratníku. Spojenie planét so zvieratníkovými znameniami.

Druhá časť je venovaná vzájomnému prepojeniu planét v zvieratníku. Hlavné aspekty medzi planétami - päť spôsobov, ako môžu spolu planéty spolupôsobiť. Konjunkcia - splynutie. Opozícia - napätie. kvadratúra - trenie. Trigon - harmónia. Sextil - stimulácia.

Vznik horoskopu – mapa okamihu nášho prvého nádychu, keď sme sa prepojili so Životom na Zemi. Hlavné osi horoskopu a ich priesečníky so zverokruhom - ASC, DC, IC, MC. Horoskop zrodenia ako mandala. 12 astrologických domov – 12 oblastí, kde sa nám deje život, 12 základných ľudských procesov. Čo a ako sa nám v jednotlivých oblastiach deje? Planéta v znamení umiestnená v dome. Vládcovia domov.

Tretia časť je venovaná rozvíjaniu horoskopu v čase. Pohyb planét po našom narodení pokračuje... Tie vytvárajú postupne rôzne vzťahy k postaveniu planét v našom horoskope narodenia. Pre nás je to čas zmien. Tranzity – objektívny, a direkcie – subjektívny čas procesu zmien v našom vedomí, zmien v našom živote.

K preberanej téme dostanete obrázok vlastného horoskopu a učebný materiál, s ktorým môžete doma ďalej prenikať do súvislostí svojho horoskopu. V časti I. budeme pracovať len s časťou nášho horoskopu, na ktorý stačí dátum narodenia. V časti II. a III. budeme pracovať s celým horoskopom, na ktorý potrebujeme čo najpresnejší čas vášho narodenia. Ak čas narodenia nepoznáte, dá sa obyčajne zistiť v archíve pôrodnice, v ktorej ste prišli na svet.

Termín kurzu podľa dohody. Cena za jednu časť 80 Eur.

Pri prihlásení treba uviesť svoj dátum narodenia. Ak viete, tak aj čas a miesto narodenia.

Termíny jednotlivých častí kurzu nájdete na www.astrokobercek.sk .

Pedagogické poradenstvo

“Dieťa v úcte prijať, v láske vychovať, v slobode prepustiť”

“Das Kind in Ehrfurcht aufnehmen, in Liebe erziehen, in Freiheit entlassen“
(R.Steiner, Oxford, 1922)

Waldorfská pedagogika je výchovná metóda, ktorá svoje východisko nachádza v dieťati, nie je výchovou “plánov a programov”. Rešpektuje telesné, duševné a duchovné vývojové kroky, tak ako zodpovedajú podstate dieťaťa a sprevádza a podporuje ich. Tak je možné sa vyhnúť nezdravému urýchľovaniu vývoja, ale aj jeho neprimeranému spomaľovaniu.

Waldorfskú pedagogiku študujem a vyučujem už takmer 10 rokov. Pracujem ako vychovávateľka vo waldorfskej škôlke, teda sa špecializujem na deti vo veku 0-7 rokov. V ostatných rokoch prichádzajú na svet "nové" deti, na ktoré už veľmi málokedy platia "staré" výchovné metódy, Navyše, dnešná moderná doba deťom veľmi nepraje. Ochrániť deťom detstvo je čoraz ťažšie, a treba to robiť vedome, návody už nefungujú. Mojimi najväčším učiteľmi sú mi môj, už veľký, syn a "moje" deti, o ktoré sa starám v škôlke. Takéto malé deti sú ešte veľmi silno spojené s rodičmi, najmä s mamou, preto sa dá cez konzultáciu s rodičom naštartovať pozitíva zmena.

Spájaním waldorfskej pedagogiky a psychofonetiky sa snažím pomôcť rodičom aj deťom k vedomejšiemu, harmonickejšiemu a láskyplnému spolužitiu.