Relaxačno-liečebné centrum

NOVINKY

27.3.2020

Konštelácie cez Skype

V aktuálnej situácií ponúkam konštelácie cez Skype. Vieme sa spoločne naladiť na tému, na ktorú sa chcete pozrieť a uvoľniť to, čo bráni voľnému toku vašej životnej energie.

Cena za stretnutie je dobrovoľná, podľa vašich možností.

Hela Turanská, kontakt:0903662873, alebo hela@uvodnara.eu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.11.2019

Príďte si namiešať svoj

OSOBNÝ PARFÉM

V nedeľu 8.12.2019 sa U Vodnára odoHrá miešanie vôní.

K dispozícií bude pestrý výber kvalitných esenciálnych olejov značky Clair oils, ktoré budeme navzájom kombinovať , ovoniavať a hrať sa s nimi tak, aby vznikla tá správna kompozícia práve pre vás.

Vôňa olejového parfému vydrží byť dlho intenzívna a vďaka čisto prírodnému zloženiu nedráždi pokožku.

Na intuitívnu tvorbu voňavého diela sa pripravíme cez jednoduché relaxačné techniky, ktoré nám pomôžu spojiť sa lepšie so svojím vnútorným vedením aj so svetom rastlín. Takto vznikne pre vás vaša osobná a osobitá vôňa, ktorá vás bude v živote rozmaznávať a podporovať.

Teším sa na vás

Eva

Nedeľa 8.12.2019, od 17.30 do cca 20.00 Cena: 38€ (cena zahŕňa sprevádzanie, poradenstvo a parfém) Prihlásenie a viac info na: eva@vradosti.sk, alebo na 0950711193.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.12.2019

Tancovanie na Astrokoberčeku

každý druhý týždeň, v energeticky silných dňoch okolo novu a splnu Luny. Ženská (otvorená) skupina, príjemná hudba a intuitívny tanec v krásnom harmonickom poli zvieratníka. Viac info na FB Astrokoberček, alebo na stránke www.astrokobercek.sk. Kontakt Hela Turanská, 0903662873.

Najbližšie stretnutie bude v stredu 11.12. o 17.00 hod. v Spoločenskom dome Prievoz, Kaštieľska 30, Ba

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.3.2019

Srdečne pozývam na intuitívne tancovanie pre ženy,

na základ ktorého nám poslúži AstroKoberček. So zvieratníkovým Koberčekom pracujem už pár rokov, v jeho poli sa možno ladiť na „čistú“ formu energii, ktoré sú v nás obsiahnuté a ktoré žijeme. Tým vieme ľahšie, v danom okamžiku, uvoľniť niektoré naše bloky – čo dokážeme vnímať na svojom tele, či formou mentálnych obrazov a pochopení. Intuitívnym spontánnym pohybom pri seba vnímaní umocníme tento proces v rytme hudby, čím prirodzene (žensky) podporíme rozpúšťanie starých emócii uložených v našom tele.

Prvé „ochutnávacie“ Tancovanie na koberčeku bude dva dni po jarnej rovnodennosti v piatok 22. marca od 18.- 20.hod.

Stretnutia budú potom pokračovať

každý piatok od 29.3. 18.-20.hod. až do letného Slnovratu (21.6.),

s výnimkou piatku počas Veľkonočných sviatkov. Bude to cyklus 12 stretnutí. Každé stretnutie venujeme jednému archetypu, jednému zvieratníkovému znameniu. Štruktúra stretnutí bude približne nasledovná: Spoločné naladenie sa v kruhu na Koberčeku, krátke úvodné „astrologické“ slovo na priblíženie sa k danému archetypu po ktorom bude nasledovať vnímanie sa v energetickom poli Koberčeka, ktoré plynule prejde, zapojením hudby, do rozpohybovania sa intuitívnym tancom... Na záver pozdieľame.

Nie som profesionálna tanečníčka. Som žena, ktorá sa rozpomína na svoju prirodzenosť a spontánnosť v plynutí a na radosť z tanca v prvých rokoch môjho života.

Cena za 12 stretnutí je 100 Eur. Jednorázový vstup 10 Eur. Doporučené ľahké, vzdušné oblečenie, v ktorom sa budete cítiť dobre, ideálne v ženskom štýle (šaty, sukňa). Naboso, či v tenkých ponožkách.

Spoločenský dom Prievoz, Kaštieľska 30, Bratislava Prievoz, 1.poschodie, miestnosť č.10 - najbližšie pri schodisku.

Viac info na www.astrokobercek.sk

Kontakt a prihlasovanie sa: Helena Turanská, tel. 0903662873, mail:helena.arochova@gmail.com.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.8.2018

POZVÁNKA NA ŠAMANSKÉ KONŠTELÁCIE S HONZOM PEŠIČKOM 13. - 14. 10. 2018

Víkendový zážitkový seminár bude venovaný nášmu vnútornému svetu a hlavne našim prirodzeným schopnostiam žiť autentický život. Šamanské konštelácie vychádzajú nie len z našich životných príbehov, ale hlavne z našich vnútorných zdrojov, vízií a snov, ktoré nás svojou symbolickou, ale energickou silou volajú do života. Rovnako tak, ako nás volá naša duša prostredníctvom chorôb, strachov, bolestných skúseností a nenaplnených vzťahov. Zodpovedá naša realita našej vnútornej vízií ? Žijeme svoj sen, svoj potenciál? Je náš život naplnený vášňou a zmyslom?

Súčasťou šamanských konštelácii sú meditácie s bubnom a s totemovými zvieratami, práca so snami, víziami, archetypmi a prechodovými rituálmi. To všetko v konfrontácii s našimi životnými témami a situáciami.

Miesto seminára:

ATELIÉR SURYA Pod záhradami 62 Bratislava (Dúbravka)

Čas : So a Ne : 10.00 - 17.00 hod.

Cena : 80 Eur

Prihláška a kontakt :

Helena Turanská t.č.0903662873  email :  helena.arochova@gmail.com

Viac na www.pesicka.cz

Ak chcete zažiť UKÁŽKU ŠAMANSKÝCH KONŠTELÁCII, môžete prísť v piatok 28.9.2018 na Honzovu večernú prednášku. Bude sa konať v centre U Vodnára, Mierová 116, Bratislava (Prievoz) v čase od 18. - 21.hod. Cena 15 Eur. Prihlásenie:Helena Turanská, 0903662873, helena.arochova@gmail.com .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.3.2018

NOVÝ ROK

V utorok 20. marca v podvečerných hodinách vstupuje Slnko do znamenia Baran. Začína sa nový prírodný rok. Pozývam vás na zážitkové stretnutie, kde na astrokoberčeku rozostavíme kvalitu času jarnej rovnodennosti. Naladením sa naň privítame Nový impulz pre ďalší ročný cyklus, ďalší rok života.

V malej skupinke, s občerstvením :-).

Cena 20 Eur.

Utorok 20.3.2018, o 18:00 hod.

Vedie Helena Turanská

Prosím o prihlásenie sa vopred, t. 0903662873.

.

Viac info na www.astrokobercek.sk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.1.2018

STRETNUTIE V PRÍTOMNOSTI ALEBO ROZPOMENUTIE SI NA SEBA

Pozývam vás na spoločné stretnutia so zdieľaním individuálnych a zároveň jednoduchých pohľadov na prax žitia v prítomnosti a skutočnej slobody.

Skrátka, ako na To pre každého.

Kde: Mierova 116.

Kedy: pokračovanie 17.1.2018 o 18:3o hod.

Vedie Pali Jorík

Cena: 5 Eur

Prihlasovanie: vopred mailom - palijorik@gmail.com, telefonicky 0948045565, dá sa prísť aj bez prihlásenia

S čím sa stotožňujeme, tým sme.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁŽITKOVÝ ASTROLOGICKO – KONŠTELAČNÝ KURZ

ktorého prvá časť sa bude konať najbližšie v sobotu 24.3.2018

Pracujete s vlastným horoskopom. Základnú astrologickú abecedu si konštelačne vnímate na astrokoberčeku. Dostanete do ruky pracovný materiál, ku ktorému sa môžete ďalej sami vracať a viac vnikať do súvislostí svojho horoskopu, svojho životného vzorca a jeho možností.

Helena Turanská, 0903662873. Viac info na www.astrokobercek.sk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOROSKOP ZÁŽITKOVO

piatok 27.3.2018 o 18.00 – 20.30 hod.

Pre tých, ktorí sa chcú jednoducho zoznámiť s horoskopom (čo to je, čo predstavuje, aké prvky ho tvoria ) som pripravila večerné stretnutie. Zážitkovo si predstavíme horoskop na astrokoberčeku. Budeme pracovať s horoskopom času nášho semináru.

Helena Turanská, 0903662873. Viac info na www.astrokobercek.sk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srdečne vás pozývame na víkendový zážitkový seminár integračných konštelácii s Janom Pešičkom

OBRAZY DUŠE

ktorý sa bude konať v Bratislave 17. - 18. februára 2018.

Naša duša hovorí prostredníctvom symbolov a príbehov a to v každej chvíli. Pri snení, meditácii a vo víziách. Na tomto seminári sa budeme venovať svojmu vnútru, týmto obrazom duše. Na ich dôležité aspekty a posolstvo, ktoré nám prinášajú. Ide o kombináciu meditácie s hudbou, alebo dôležitých snov a prácu s konšteláciou. Týmto prístupom sa môžeme pozrieť i na aktuálne životné témy z hlbšej perspektívy nášho vnútra. Tiež na zdravotné, či vzťahové ťažkosti. Môžeme vnímať ich posolstvo, symbol hlbšieho zámeru duše.

Seminár je určený pre malú skupinku do 12 účastníkov.

Jan Pešička, www.pesicka.cz.

Cena: 75 Eur

Prihlásenie a viac informácii : Helena Turanská, 0903662873, mail: helena.arochova@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRETNUTIE V PRÍTOMNOSTI ALEBO ROZPOMENUTIE SI NA SEBA

Pozývam vás na spoločné stretnutia so zdieľaním individuálnych a zároveň jednoduchých pohľadov na prax žitia v prítomnosti a skutočnej slobody.

Skrátka, ako na To pre každého.

Kde: Mierova 116.

Kedy: pokračovanie 5.1. o 18:oo hod.

Vedie Pali Jorík

Cena: 5 Eur

Prihlasovanie: vopred mailom - palijorik@gmail.com, telefonicky 0948045565, dá sa prísť aj bez prihlásenia

S čím sa stotožňujeme, tým sme.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.11.2017

Dovoľujem si vás pozvať na

ZÁŽITKOVÝ ASTROLOGICKO – KONŠTELAČNÝ KURZ

ktorého prvá časť sa bude konať najbližšie v sobotu 9.12.2017.

Horoskop je grafické vyjadrenie postavenia nebeskej sféry so Slnkom, Lunou a planétami v konkrétnom čase a mieste na Zemi. Je to obrázok zložený z rôznych symbolov. Každý symbol zastupuje celé spektrum možností. Náš horoskop nám môže poslúžiť ako mapka a viesť nás k naplnenému, tvorivému životu.

.

V malej skupinke (max 4 ľudia) sa dozviete základy astrologickej „teórie“. Tú si budete môcť súčasne zážitkovo (konštelačne) preciťovať na astrokoberčeku. Každý bude pracovať so svojím horoskopom.

.

.V tomto kurze môžete spoznať jazyk astrológie. Zoznámiť sa s jeho archetypálnou symbolikou. Vedieť sa orientovať vo vlastnom horoskope. No najmä ho skúsiť intuitívne pochopiť a precítiť.

Kurz je rozdelený do troch častí celodenných častí. Dá sa absolvovať jedna, dve,alebo všetky tri časti.

K preberanej téme dostanete obrázok vlastného horoskopu a učebný materiál, s ktorým môžete doma ďalej pracovať a prenikať hlbšie do súvislostí svojho horoskopu.

Kurzy sa konajú v centre U Vodnára, Mierová 116 v Bratislave. Vždy od 10.00 – 17.00 hod.

Cena za jednu časť je 60 Eur. V cene je aj malé občerstvenie a ľahký domáci obed, na ktorý si spravíme prestávku.

Teším sa na stretnutie.

Helena Turanská, 0903662873. Viac info na www.astrokobercek.sk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.10.2017

Pozývame vás na víkendový seminár s Janom Pešičkom

"NÁVRAT ČASTI DUŠE – REKAPITULÁCIA",

ktorý sa bude konať v sobotu a v nedeľu 18.-19. novembra 2017 v Bratislave.

Viac informácii na www.pesicka.cz.

Kontakt a prihlasovanie Helena Turanská 0903662873,

alebo na mail helena.arochova@gmail.com.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.7.2017

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA VÍKENDOVÝ SEMINÁR S NÁZVOM

" ŽENA, MUŽ A DIEŤA V NÁS" - INTEGRAČNÉ KONŠTELÁCIE S JANOM PEŠIČKOM 15.-16.9.2017 V BRATISLAVE. Viac na www.pesicka.cz.

Kontakt a prihlasovanie Helena Turanská 0903662873, alebo na mail helena.arochova@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.1.2017

SRDEČNE POZÝVAME NA SOBOTNÝ SEMINÁR ŽIVOTNÝCH KONŠTELÁCII S JANOM PEŠIČKOM 25.2.2017

Seminár životných konštelácii je zameraný na náš život jako taký, tu a teraz. Teda na to, čo nás trápi, čo by sme chceli zmeniť, aké situácie nám život prináša a kam nás to všetko vedie. Pochopiť, kam nás to vedie je dôležité pre osobný rozvoj a celistvosť. Je to cesta z bubliny von, cesta k vyššiemu ja, k slobode a prijatiu zodpovednosti, sily.

Jan Pešička : „Pracujem s aktuálními vzťahmi, situáciami, telesnými symptómami, životnými zámermi - pretože tu je možnosť nájsť riešenie, nápovedu pre cestu k harmónii, uzdraveniu, či novým začiatkom. Sú to konštelácie pre praktické otázky nášho života a vzťahov.

Verím, že práve to, čo sa nám deje, je to dôležité. Je to príležitosť priblížiť sa k vlastnej životnej ceste, k svojej duši, k uzdraveniu a vnútornej slobode. Ten potenciál máme každý v sebe.“

Mimo vlastnú prácu s jednotlivými témami je súčasť seminára i výklad nového prístupu v konšteláciach, ktorý nás vedie priamo k sebe a svojmu potenciálu s pohľadom do ľudského života, jeho vývojových cyklov a jeho dvojakosti.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Seminár sa bude konať v priestoroch Biokliniky na Štefanikovej ulici č. 12 v Bratislave (www.bioklinika.sk). Parkovať sa dá na ulici Spojnej, alebo na Leškovej pri ústí do Štefanikovej je parkovisko ( cez víkend neplatené).

Stretáme sa o 9.30 hod.,seminár začne o 10.00 s prestávkou na obed do 18.00.

Účastník je záväzne prihlásený po zaplatení zálohy 20 Eur na účet Tatrabanky 2616979279/1100 Helena Turanská. Zvyšok sa doplatí na mieste pred seminárom.

Cena semináru je 50 Eur s vlastnou konšteláciou, bez konšetlácie 30 Eur.

V cene je malé občerstvenie počas prestávok.

Viac Info na www.pesicka.cz, alebo na t. č. Helena Turanská t.č. 903662873.

_____________________________________________________________________________________________________


30.1.2017

V nedeľu 26.2.2017 máte možnosť prísť na OSOBNÚ KONZULTÁCIU S JANOM PEŠIČKOM. Hodinovú osobnú konzultáciu si môžete dohodnúť na t. č. Helena Turanská 0903662873, alebo mailom helena.arochova@gmail.com. Cena 30 Eur.

Konzultácie sa budú konať U Vodnára, na Mierovej 116, Ba.

_____________________________________________________________________________________________________


30.1.2017

Komplexný kurz s 3 princípmi práce s konšteláciami zameraný na životnú a duchovnú cestu človeka.

Životné konštelácie, proces životnej integrácie a návrat duše.

Vedie Jan Pešička - Praha

PRVÁ ČASŤ - Praktické životné konštelácie, ktoré vychádzajú z princípu tu a teraz. Konštelácie zamerané na náhľad a riešenie aktuálnych tém, ako sú partnerské vzťahy, rodina, zdravie, práca a peniaze. Pracovať sa bude so súčasným zúženým systémom, v prítomnosti, bez výprav do minulých rodových systémov. Pozornosť je zameraná na to, čo od nás život vyžaduje v daných situáciách a kam nás tým vedie. Osobitná časť bude venovaná použitiu konštelácií v individuálnej práci s klientom, či pre svojpomoc a tiež pohľadu na choroby a psychosomatické súvislosti. Súčasťou tohoto bloku bude práca na vlastných témach ako aj výklad postupu práce.

DRUHÁ ČASŤ - PROCES ŽIVOTNEJ INTEGRÁCIE, rekapitulácia životnej cesty a zmierenie sa so sebou samým. Hlboký osobný proces spolu so spracovaním tém, ktoré nás držia preč od slobodného a dospelého života. Konštelačná práca podľa Wilfrieda Nellesa, LIP a sedem vývinových stupňov vedomia. Kurz obsahuje komplexný výklad práce s procesom, jeho jednotlivé fázy a možnosti terapie. Zároveň účastníci budú mať možnosť prejsť svojim vlastným integračným procesom. V kurze postavíme jednotlivé stupne vedomia ľudského života a budeme sa zaoberať témami, ktoré z nich vyplývajú.

Prvý stupeň - ZRODENIE. Budeme se venovať prenatálnemu obdobiu, pôrodu a priblíženiu k matke. (Témy existencie, zdravia, istôt, strachu.)

Druhý stupeň – DETSTVO, obdobie malého dieťaťa až po dospievanie. Obraz ja a rodičia, podrobnejšie s otcom. (Súvisiace témy sú partnerské vzťahy, kreativita, radosť, atď.)

Tretí stupeň – DOSPIEVANIE, obdobie od puberty k mladému dospelému, obdobie hľadania si miesta v kolektíve a budovania vlastnej osobnosti. (Témy otvorenosti a sebadôvery, prijatie obrannej masky, falošnej osobnosti.)

Štvrtý stupeň bude DOSPELOSŤ. Tento stupeň vedomia bude našim cieľom, krokom do neznáma. K nemu budeme smerovať pri integračnom procese. Vedomie otvorenosti, slobody a zmierenia. Vedomie seba samého.

TRETIA ČASŤ - NÁVRAT DUŠE - výpravná časť konštelácií do stupňov vedomia päť až sedem, (osem), za hranice bežnej reality. Imaginačné a introspektívne konštelácie pre vnímanie našej duchovnej podstaty. Tradičné poňatie sveta, rozšírené vnímanie pre osobný rozvoj a samoliečbu. V tejto časti si ukážeme možnosti práce s konšteláciami s duchovnými a vnútornými témami, vrátane šamanskej techniky - Návrat stratenej časti duše. Vízie, sny, dimenzie, poslanie a predurčenie duše, archetypálne a šamanské konštelácie, konštelácie zámeru a ďalšie experimentálne možnosti práce s konšteláciami. Tato časť bude viac zážitková i meditatívna, výpravná a inšpiratívna. Účastníci budú môcť hlbšie precítiť samých seba ako súčasť vyššieho celku, svoje zdroje, svoju farbu i ducha.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Absolvent získa nielen skúsenosť pre prácu so systemickými konšteláciami, s procesom životnej integrácie a návratu duše, ale aj hlboký osobný zážitok v liečivom procese, osobnú integráciu a možnosť slobodného smerovania v živote.

Absolventi výcviku získajú CERTIFIKÁT.

Kurz sa bude konať v BRATISLAVE v 5 BLOKOCH: Piatok 7.4. – nedeľa 9.4. 2017, piatok 5.5.– pondelok (sviatok) 8.5.2017, piatok 9.6. – nedeľa 11.6.2017, piatok 8.9. – nedeľa 10.9.2017, štvrtok 12.10. – nedeľa 15.10.2017 - pobyt mimo Ba.

Dĺžka kurzu cca 120 hodín.

Cena kurzu vrátane prenájmu miestností a malého občerstvenia je 600 Eur, splatné nasledovne: Záloha pri prihlásení sa na kurz je 100 Eur a na každom z piatich stretnutí zaplatí účastník 100 Eur. Pobyt mimo Bratislavy si bude hradiť účastník sám, nie je v cene kurzovného.

Viac Info na www.pesicka.cz, alebo na t. č. Helena Turanská t.č. 903662873.

_____________________________________________________________________________________________________


19.10.2016

Srdečne vás pozývame na OCHUTNÁVKU INTEGRAČNÝCH, ŽIVOTNÝCH KONŠTELÁCII s Janom Pešičkom,

ktorá sa bude konať vo štvrtok 3.11.2016 o 18.00 – 21.00 hod. v Čajovni Shangrila na Michalskej ulici 7 v Bratislave.

Je to príležitosť zoznámiť sa s novým smerom v konšteláciach, ktorý nás vedie priamo k našej podstate a dáva nám možnosť skutočných zmien v našom živote a to predovšetkým ŽIŤ SÁM SEBA

Vstup 10 Eur.

Viac informácii na www.zivotni-konstelace.cz. Prihlásenie na 0903662873 (Hela).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V piatok 4.11. máte možnosť dohodnúť si osobnú konzultáciu.Konzultácie budú prebiehať na Mierovej ulici 116, v priestoroch centra U Vodnára. Cena hodinového stretnutia 20 Eur.


20.09 2016

Srdečne vás pozývame na seminár INTEGRAČNÝCH KONŠTELÁCII,

ktorý sa bude konať vo štvrtok 29.9.2016 od 18.00 – 21.00 hod.

v priestoroch lekárne IRIS na Ivanskej ceste 2, Bratislava.

(Parkovanie pred lekárňou, vchod je z druhej strany budovy po ľavej strane od lekárne, zvonček Lekáreň Iris. Mhd zastávky č. 39 Ivanská cesta, č.61 Galvaniho).

Integrácia je zážitkový proces, ktorý prebieha v hlbokých rovinách vedomia a súvisí s otváraním nášho srdca. Dôležité je, či je človek pripravený uvidieť a prijať pravdu o sebe.

Pracujeme so 4.stupňami vedomia podľa Wilfrieda Nellesa. V integrácii sa nepozeráme na naše vzťahy k druhým ľuďom. Pozeráme sa na vzťah samého k sebe, k svojmu predchádzajúcemu životu. Máme možnosť uvidieť sa ako rodiaceho sa človiečika s jeho jedinečným potenciálom, pozrieť sa na seba ako na dieťa v pôvodnej rodine a vidieť sa ako mladého dospievajúceho. Uvidieť a prijať ich príbehy také ako boli pre náš dospelý život znamená získanie sily, prirodzenosti a životnej radosti.

Seminár povedú Palo Jorík a Hela Turanská. Cena 20 Eur. Prosíme prihlásiť sa vopred.

Vítané sú aj iné vaše konštelačné témy.

Prihlásiť sa môžete na : t. č. 0948045565 Palo Jorík, alebo t.č. 0903662873 Hela Turanská


5.09 2016

Pozývame vás na víkendový seminár s Janom Pešičkom,

ktorý sa bude konať 1. -2. 10. 2016 v Bratislave na tému

PROCES ŽIVOTNEJ INTEGRÁCIE - ŽIŤ SÁM SEBA

Nový prístup v konšteláciach.

V procese životnej integrácie se pozeráme na svoj osobný príbeh a jeho etapy (zrodenie, detstvo, dospievanie a dospelosť). Stretnutie s našim osobným príbehom nám ukazuje nielen naše bolesti a osudy, ale tiež hrdinu, čo všetko zvládol a to svojim celkom osobitým spôsobom. Platí tu, že za všetkým zlým je niečo dobré a to v životných konšteláciach integrujeme. Je úžasné učiť sa sám od seba. Môžeme sa tak vysporiadať s tým čo nás držalo a malo na nás skrytý vplyv. Čo nám bránilo vnútorne dospieť a precítiť svoju skutočnú silu a slobodu. Tento proces uvoľňuje to detské v nás, ale s úctou a uznaním. Až potom môžeme ísť ďalej - svojou vlastnou, dospelou cestou a naplno žiť sami seba.

Zároveň môžeme precítiť niečo, s čím sme sem prišli, s víziou, ktorá dáva nášmu životu širší zmysel.

Podmienkou integrácie v konšteláciach je, že skutočnosť nechávame takú, aká je , nesnažíme sa ju meniť, či idealizovať. Plne sa jej vystavíme. Týmto procesom sa dostaneme k možnosti skutočných zmien v našom živote.

Výhodou integračnej konštelácie je, že bez konkrétnej zákazky či témy klient prechádza obrazom toho, čo v danej chvíli jeho duša potrebuje najviac a je schopná spracovať. Zámer takej konštelácie je tak prenechaný prítomnému okamžiku a otvorenému srdcu klienta.

Jan Pešička (1967) , terapeut

„Svoj princíp v liečení som našiel v ľudských srdciach a vedomí. Súcit a pravda sú mojim nástrojom pri práci s ľuďmi.“

Spievodca konšteláciami od roku 2007. Vedie poradenskú a lektorskú činnosť v oblasti osobného rozvoja. Špecializuje sa na Životné konštelácie a Proces životnej integrácie, ktoré sú úplne novým spôsobom práce v konšteláciach podľa Wilfrieda Nellesa.

www.zivotni-konstelace.cz

Cena seminára je 80 Eur.

Viac info a prihlasovanie sa na t.č. 0903662873, alebo mail helena.arochova@gmail.com (Helena Árochová - Turanská). Počet miest je obmedzený.


8.08 2016

Pozývame vás na seminár INTEGRAČNÝCH KONŠTELÁCII

ktorý sa bude konať

vo štvrtok 18.8.2016 od 17.30 – 21.00 hod. v Centre Rafael na Narcisovej 5, Bratislava. (Je to jednoposchodová budova so záhradou medzi obytnými domami na Trávnikoch, neďaleko od Vodnára).

Integrácia je zážitkový proces, ktorý prebieha v hlbokých rovinách vedomia a súvisí s otváraním nášho srdca. Dôležitá je klientova pripravenosť priblížiť sa pravde o sebe.

Pracujeme so 4.stupňami vedomia podľa Wilfrieda Nellesa. Máme príležitosť zaintegrovať do svojho terajšieho dospelého života náš zrod – naše jadro, detstvo a život v pôvodnej rodine, dospievanie a upevňovanie sa v egu. Až keď sa naplno vystavíme stotožňovaniu sa s našimi zraneniami a z pozície dospelého jedinca „UVIDÍME“ nastane prijatie a napájame sa na vnútorné vedenie. Tým získavame silu, prirodzenosť, dôstojnosť a môžeme nádherne „rozkvitnúť“.

Seminár povedú Palo Jorík a Hela Turanská. Cena 20 Eur. Prosíme prihlásiť sa vopred.

Vítané sú aj iné vaše konštelačné témy.

Prihlásiť sa môžete na : t. č. 0948045565 Palo Jorík, alebo t.č. 0903662873 Hela Turanská


28.06 2016

Pozývame vás na seminár Integračných konštelácii

ktorý sa bude konať

vo štvrtok 7.7.2016 od 18.00 – 21.00 hod. na Radlinského 27, vchod B. , druhé poschodie zvonček (Individuálna Systemika). Je to budova pred Blumentálom, vchod presne oproti bývalej električkovej zastávke smer Rača.

Integrácia je zážitkový proces, ktorý prebieha v hlbokých rovinách vedomia a súvisí s otváraním nášho srdca. Dôležitosť je klientova pripravenosť priblížiť sa pravde o sebe.

Pracujeme so 4.stupňami vedomia podľa Wilfrieda Nellesa. Pokúsime sa zaintegrovať do svojho terajšieho dospelého života náš zrod – naše jadro, detstvo a život v pôvodnej rodine, dospievanie a upevňovanie sa v egu. Až keď sa naplno vystavíme stotožňovaniu sa s našimi zraneniami a z pozície dospelého jedinca „UVIDÍME“ nastane prijatie a napájame sa na vnútorné vedenie. Tým získavame silu a prirodzenosť a môžeme zažívať pocity celistvosti a dôstojnosti.

Seminár povedú Palo Jorík a Hela Turanská. Cena 20 Eur. Prosíme prihlásiť sa vopred.

Vítané sú aj iné vaše konštelačné témy.

Prihlásiť sa môžete na : t. č. 0948045565 Palo Jorík, alebo t.č. 0903662873 Hela Turanská


NOVINKY

08.03 2016

Srdečne vás pozývame na zážitkový seminár Žena VeSmíru s Petrou Nel Smolovou

Žena Ve-Smíru je zážitkový seminár zameraný na ženské archetypy. Každá žena je celoživotne spojená s jedným ženským archetypom, ktorý určuje, jako môže rozvíjať svoju ženskú silu. Zároveň archetyp ženy ukazuje, aké ju stretajú výzvy, ktoré má zvládnuť. Žena na seminári nájde svoju základnú esenciu z 12 archetypov – matka Zeme, Božská Matka, Liečiteľka, Tantrická milenka, Vedma, Čarodejnica, …

S jedným základným archetypom tiež súvisia ďalšie dva archetypy, ktoré vytvárajú dary ženy. Každý rok ženu sprevádza jeden archetyp, skrz ktorý sa učí.

Pozrieme sa na postavenie Venuše v horoskope každej ženy a ako veľmi súvisí s kozmickou esenciou archetypu.

Na seminári použijeme meditácie, konštelačnú techniku a rituál.

Pri prihlásení uveďte dátum narodenia. So sebou si treba zobrať: pohodlné oblečenie, papier, farbičky, šatky a jedny „slávnostné“ šaty, či sukňu a blúzku, na slávnostný rituál.

Termín: 7. - 8. 5. 2016 Miesto: Bratislava Sobota: 9 – 19 hodín Nedela: 9 – 16 hodín Cena: 90 Eur

Prihlášky a info na e-mail: helena.arochova@gmail.com,t.č. 0903 662 873

www.astrologiepetranel.cz,

14.12 2015

Srdečne vás pozývame na konštelačný seminár JANA PEŠIČKU,

KEĎ CHÝBA OTEC.

Seminár je otvorený aj pre iné témy a tiež integračný proces, ktorý bude súčasťou chystaného Výcviku životných konštelácii (Február – jún 2016, viac info na www.zivotni-konstelace.cz )

Seminár sa bude konať 16. - 17. januára 2016 v Bratislave. Účastnícky poplatok je 70 Eur (no negarantuje postavenie si vlastnej konštelácie).

Prihlásenie a informácie telefonicky Helena Árochová,0903662873, alebo mailom helena.arochova@gmail.com.

Konstelačný seminár, kde budeme pracovať s témami ako sú partnerské vzťahy, stabilita, sebavedomie i životný smer, kontinuita s koreňmi. To všetko je hlboko spojené s našim vzťahom k otcovi.

Tento vztah je pre náš život zásadný a pritom sa na neho zabúda. Mužský element sa v našom živote často ukazuje ako nejednoznačný, zmätený a stratený, či naopak príliš tvrdý a uzavretý. Otec môže chýbať nielen vtedy, keď chýba fyzicky, ale aj keď je pre nás neprístupný svojim srdcom, pozornosťou, keď máme pocit, že je nám vzdialený.

V období, keď sme vyrastali a dospievali, bol tento kontakt tak zásadný, že ovplyvnil náš další život. Chlapec sa stáva s otcom mužom, dievča sa s otcom stáva ženou. Pre ženy a mužov, i keď v odlišnej forme, je tento vzťah večným hľadaním pravdy, skrytým hľadaním lásky otca.

Paradoxne sa tu stretávame s láskou jemnou, vzťahovou a hlboko pôsobiacou, inou než materskou - starostlivou a zjavnou. V konsteláciach tak môžeme vidieť to, čo sme vidieť nevedeli, čo bolo nevyjadrené a pritom celý čas prítomné. Tento seminár je ďalším hlbokým integračným procesom na našej ceste k dospelosti a celistvosti, súčasť cyklu seminárov Ľudský kruh – životná integrácia.

Viac info: www.zivotní.konstelace.cz, mail: jan.pesicka@gmail.com


14.12. 2015

ŽIVOTNÉ KONŠTELÁCIE - VÝCVIK. VEDIE JAN PEŠIČKA,

Sebapoznávací výcvik životných konštelácii, smer konštelácii, ktoré pracujú s vývojovými cyklami človeka. Tento prístup zahŕňa jednak možnosť rekapitulácie a spracovania osobného príbehu, ako aj duchovnú rovinu, víziu životnej cesty. V kurze budeme stavať jednotlivé časti kruhu ľudského života a venovať sa podrobne témam, ktoré z nich vychádzajú a možnosti terapie.

Prvá téma bude ZRODENIE. Prvý stupeň vedomia. Budeme sa konštelačne venovať prenatálnemu obdobiu, pôrodu a priblíženiu sa k matke. (Téma existencie, zdravia, istôt, strachu, ohrozenia).

Druhá téma bude DETSTVO. Druhý stupeň vedomia. Obdobie malého dieťaťa až k dospievaniu. Vzťahy s rodičmi a podrobnejšie s otcom. (Súvisiace témy sú partnerské vzťahy, kreativita, radosť, atď. )

Tretia téma bude DOSPIEVANIE. Tretí stupeň vedomia. Budeme sa venovať obdobiu od puberty k mladému dospelému, obdobiu, ktoré súvisí s našimi prvými láskami a hľadaním si miesta v kolektíve. Tiež neľahkému obdobiu opustenia rodičov a budovania vlastnej osobnosti. (Témy otvorenosti a sebadôvery, prijatia obrannej masky, falošnej osobnosti, téma úspechu a prehry, partnerské vzťahy ).

Štvrtá téma bude DOSPELOSŤ. Štvrtý stupeň. vedomia, ktorý bude našim cieľom, krokom do neznáma. K nemu budeme postupovať pri integračnom procese, kedy prejdeme všetky svoje predchádzajúce obdobia, zahojíme otvorené rany, získame identitu samých seba a vlastnú silu. Pôjdeme ďalej. Síce sami a do neznáma, ale ako dospelí, slobodní a otvorení ľudia.

Súčasťou výcviku je zoznámenie sa so súvisiacimi technikami a prístupmi, jako je : NLP – neuro – lingvistické programovanie, čítanie tela, aktívna imaginácia, práca s procesom a telom, a ďalšie.

Absolvent získa nie len skúsenosť pre prácu so systemickými konšteláciami a poradenstvom, ale hlavne hlboký osobný prežitok v liečivom procese, osobnej integrácii a možnosti slobodného smerovania v živote. Absolvent výcviku obdrží certifikát. Podmienkou prijatia na výcvik je predchádzajúca účasť na seminári životných konštelácii, či rodinnej terapie.

Miesto: Bratislava (presné miesto výcviku sa upresní) + pobyt vidiek – predĺžený víkend

Kurz se skladá z 4 + 1 blokov. 4 x víkend a 1x predĺžený víkend.

Víkend : Pia : 17.00 - 20.00 hod., So : 9.30 - 17.00 hod.,Ne : 9.30 - 17.00 hod.,

Predĺžený víkend: ( v prírode, penzión) : Št: 16.00 – 21.00 hod., Pia-So: 9.30 -18.00 hod., Ne: 10.00 – 15.00 hod.,

Termíny: Február : 12.13.14/2, Marec : 11.12.13/3, Apríl : 15.16.17/4, Máj : 13.14.15/5, Jún : 16.17.18.19/6

 Cena kurzovného :  15.000,- Kč / 555 Eur (Záloha 5000,- Kč / 185 Eur)

V cene je zahrnutý prenájom miestnosti a občerstvenie. Ubytovanie sa hradí zvlášť. Záujemcov prosím o kontakt na helena.arochova@gmail.com alebo www.zivotni-konstelace.cz


7.10. 2015

Vážení priatelia,srdečne vás pozývame na víkendový seminár životných konštelácii,

ktorý sa bude konať 7.- 8. Novembra 2015 v Bratislave. Cena seminára je 70 Eur.

Životné konštelácie sú špeciálna forma konštelácii, ktorá sa zameriava priamo na náš život a naše súčasné témy, ktoré aktuálne žijeme. Tie sú pre nás novými výzvami. Prinášajú nám poznanie. Poznanie toho, čo od nás život chce a kam nás vedie.

Možno je práve teraz ten správny čas pre prvý krok ku zmene. Ten krok je náš, život tiež a nik ho nemôže urobiť za nás.

V životných konšteláciách budeme pracovať s vašimi súčasnými témami, ale tiež zároveň s osobným príbehom, akousi kontinuitou životnej cesty. Naše nové výzvy vždy súvisia i s našim životným príbehom a v ňom môžeme rozpoznať určitú logiku ďalšieho smerovania. S každým hlbokým prijatím našich minulých príbehov prijímame seba samých takých, akí sme, rešpektujeme svoje pocity a začíname poznávať svoju životnú cestu. Začíname sa mať naozaj radi. :-)

Jan Pešička (1967) pracuje s konšteláciami už 10 rokov. Jeho smerom sú predovšetkým životné konštelácie podľa W. Nellesa. Pôsobí v Prahe ako lektor a terapeut. www.zivotni-konstelace.cz

Kontakt a prihlasovanie na seminár: Helena Árochová, 0903662873,helena.arochova@gmail.com


22.9. 2015

Pozývame Vás na jedinečný dvojdňový zážitkový seminár, ktorý je voľným pokračovaním seminára

Trauma a psychosomatika

Sprevádzať nás bude popredný traumaterapeut a psychosomatik v Čechách a na Slovensku Milan Hořínek.

  • Kedy: 16. 10. piatok 18:00 - 21:00` 17. 10. sobota 9:00 - 17:00
  • Kde: Horáreň v Horskom parku, Lesná 1, Bratislava

Na seminári sa dozviete, ako naše prežívanie ovplyvňuje našu psychiku a zdravie a hlavne – ako z toho von! Vďaka celostnému prístupu môžeme zistiť prvotnú príčinu potiaží a vyriešiť ju na úrovniach telo – mozog – psychika. Seminár sa bude konať v príjemnom prostredí Horárne v Horskom parku v Bratislave, kúsok od hlavnej stanice.

Na seminár je potrebné sa prihlásiť na megi.mokranova@gmail.com alebo na tel. čísle 0907 540 351 a uhradiť zálohu. Cena semináru je 70 €, počet miest je obmedzený. Občerstvenie je súčasťou účastníckeho poplatku.

21.9. 2015

Milí priatelia,

Pozývame vás na Rodinné a systemické konštelácie, ktoré sa budú konať v nedeľu 27.9.2015 so začiatkom o 10.00 hod. v budove na Kukuričnej 1, na rohu Tehelnej a Kukuričnej ulice. Pre viac info volajte, alebo píšte na mail klubkonštelarov@gmail.com.

Tešia sa na vás Hela Árochová (0903662873) Silvia Khulová a Iveta Tkáčová.

26.4. 2015

Pozývame vás na víkendový seminár

Jana Pešičku (Praha)

KONŠTELÁCIE A ŽIVOTNÁ INTEGRÁCIA, Liečivý proces duše

Seminár sa bude konať 06.-07.júna 2015 v Bratislave.

V životných konšteláciach sa zameriavame na svoj život a jeho etapy (zrodenie, detstvo a dospievanie). Stretávame sa tu so svojimi motiváciami, či obmedzeniami, ale hlavne so svojim vlastným zdrojom a možnosťami. To všetko vidíme z pozície dospelého, môžeme sa tak s predošlým rozlúčiť a staré príbehy dokončiť. Vysporiadať sa s tým, čo nás držalo. S novou a vlastnou silou ísť ďalej, pokračovať v životnej ceste.

V životných konšteláciach rozpoznávame skutočnosť takú, aká je, nesnažíme sa ju meniť, či idealizovať, ale úplne ju integrovať. Potom sa stáva našim zdrojom, hnacou silou pre vlastnú cestu, oslobodenú od boja a snahy byť niekým iným, než sme. Integračným procesom sa tak dostávame k možnosti zmien v našom živote a to s prijatím našej vlastnej sily a prirodzenosti.

Súčasťou seminára je prednáška o životných etapách a stupňoch vedomia. Po nej nasledujú pre účastníkov seminára praktické konštelácie s integračným procesom.

Integračný proces je možné garantovať maximálne 10 účastníkom. Pre ostatných účastníkov je seminár tiež prínosom, najmä z pôsobenia príbehu iných a hrania v roliach.

Výhodou životnej, integračnej konštelácie je, že bez vlastnej zákazky, či témy, klient prechádza obrazom toho, čo v danej chvíli jeho duša potrebuje najviac a je schopná spracovať. Tento liečivý proces duše sa teda môže po čase opakovať. Vtedy sa vyjaví ďalšia potrebná téma. Zámer takejto konštelácie je prenechaný samotnému procesu liečenia a otvorenému srdcu klienta.

Lektor Jan Pešička ( 1967 ), pracuje s konšteláciami 9 rokov. Dnes najmä so životnými konšteláciami podľa Wilfrieda Nellesa. Pôsobí v Prahe. www. atelierodin.cz

Na seminár je potrebné sa vopred prihlásiť. Cena seminára je 50 Eur, s garantovaným vlastným integračným procesom plus 30 Eur (80 Eur). Viac info a kontakt: Helena Árochová, t.č. 0903 662 873, mail: helena.arochova@gmail.com

 

16.4. 2015

Milí priatelia,

Pozývame vás na pravidelné Rodinné a systemické konštelácie, ktoré sa budú konať v sobotu 25.4.2015 so začiatkom o 9.45 hod. v budove na Kukuričnej 1, na rohu Tehelnej a Kukuričnej ulice. Vašu účasť prosíme vopred ohlásiť telefonicky, alebo na mail klubkonštelarov@gmail.com.

Tešia sa na vás Hela Árochová, Eva Babiaková, Silvia Khulová a Iveta Tkáčová.

„Slobodní a silní môžeme byť až vtedy, keď usporiadame svoj vzťah k členom našej rodiny a ich osudom.“


04. 4. 2015

Aromaterapia a Päť Elementov

Jarná prednáška – element DREVO

11.4.2015 v Bratislave

Srdečne Vás pozývame na ďalšiu z cyklu prednášok Aromaterapia a Päť Elementov, kde si povieme viac o elemente DREVO, o jeho prejavoch v súvislosti s našim organizmom a samozrejme éterických olejoch, ktoré nám pomáhajú nasroliť rovnováht na fyzickej aj psychickej úrovni.

Element DREVO súvisí s nastávajúcim jarným ročným obdobím, rastom, smerovaním, odhodlaním a samozrejme k tomu prislúchajúcimi orgánmi pečene a žlčníku.

Kedy: 11.4.2015 od 10.30 do 14.00 hod.

Kde: Sabinovská 12, Bratislava Ružinov, budova MTI, 1 poschodie

Kontakt: monika@irisana.eu

Cena: 20 Eur, počet miest je limitovaný

Po prednáške máte možnosť namiešať si vlastný terapeutický olej z kvalitných prírodných surovín za zvýhodnenú cenu.

Tešíme sa na Vás :-)

Monika a Daniela


16.3. 2015

Milí priatelia,

pozývame vás na pravidelné Rodinné a systemické konštelácie, ktoré sa konajú vždy poslednú sobotu v mesiaci.

Najbližšie stretnutie je v sobotu 28.3.2015 so začiatkom o 9.45 hod. v budove na Kukuričnej č.1, v tesnej blízkosti Polikliniky na Tehelnej ulici v Bratislave.

Medzi bežné konštelačné témy patria vzťahy – rodinné, partnerské, pracovné a iné. Hľadanie svojho miesta v živote. Finančná situácia, zdravotný stav, zmierenie sa a ďalšie. Konštelácie sú metóda, ktorá nám umožňuje riešiť svoju tému, či problém celostne. Máme možnosť vidieť jednotlivé prvky, ich vzájomné vzťahy a prepojenie. Pôsobením konštelára – facilitátora sa výsledný obraz harmonizuje a energia sa uvoľňuje.

Na seminár je potrebné sa vopred prihlásiť na t.č. 0903 134092 (Eva Babiaková), alebo 0903 715071 (Silvia Khúlová), prípadne na e-mailovú adresu: klubkonstelarov@gmail.com. Počet účastníkov je obmedzený.

Účastnícky príspevok je 25 Eur.

Na stretnutie s vami sa tešia Hela Árochová, Eva Babiaková, Silvia Khúlová, Iveta Tkáčová.


22. 2. 2015

Aromaterapia a Päť Elementov

cyklus prednášok, časť 1. VODA

14.3.2015 v Bratislave

Srdečne Vás pozývame na prvú z cyklu prednášok Aromaterapia a Päť Elementov, kde si povieme viac o elemente VODA a jeho prejavoch v súvislosti s našim organizmom a samozrejme éterických olejoch, ktoré nám pomáhajú nastoliť rovnováhu tohto elementu na fyzickej aj psychickej úrovni.

Kedy: 14.3.2015 od 11.00 do 15.00 hod.

Kde: Sabinovská 12, Bratislava Ružinov, budova MTI, 1 poschodie

Kontakt: monika@irisana.eu

Cena: 20 Eur, počet miest je limitovaný

Po prednáške máte možnosť namiešať si vlastný terapeutický olej z kvalitných prírodných surovín za zvýhodnenú cenu.

Tešíme sa na Vás.

Monika a Daniela


16. 2. 2015

Milí priatelia,

pozývame vás na pravidelné Rodinné a systemické konštelácie, ktoré sa konajú vždy poslednú sobotu v mesiaci.

Najbližšie stretnutie je v sobotu 28.2.2015 so začiatkom o 9.45 hod. v budove na Kukuričnej č.1, v tesnej blízkosti Polikliniky na Tehelnej ulici v Bratislave.

Na seminár je potrebné sa vopred prihlásiť na t.č. 0903 662 873 (Hela Árochová), alebo 0903 134 092 (Eva Babiaková), prípadne na e-mailovú adresu: klubkonstelarov@gmail.com. Maximálny počet účastníkov je 8.

Účastnícky príspevok je 25 Eur.

Na stretnutie s vami sa tešia Hela Árochová, Eva Babiaková, Silvia Khúlová, Iveta Tkáčová.


15. 2. 2015

Pozývame vás na víkendový seminár

Jana Pešičku (Praha)

Životné konštelácie – integrácia osobného príbehu

Seminár sa bude konať 11.-12. apríla 2015 v Bratislave. Cena 70 Eur. Na seminár sa treba vopred prihlásiť. Pre viac informácii a prihlášky volajte na telefónne číslo 0903 662 873 (Helena Árochová), alebo píšte na mail: klubkonstelarov@gmail.com.

V životných konšteláciach sa sústredíme na svoj osobný príbeh a jeho etapy (zrodenie, detstvo a dospievanie). Sme tak bližšie k sebe a svojmu preživaniu. Možnosti, zdroje a osobitý talent je nám tak veľmi blízko a my poznávame sami seba, viac si rozumieme. Stretnutie s našim osobným príbehom nám ukazuje nie len naše bolesti a osudy, ale tiež hrdinu, ktorý všetko zvládol a to práve svojim jedinečným spôsobom. Platí tu, že za všetkým zlým je niečo dobré. To v životných konšteláciach integrujeme. Je úžasné učiť sa sám od seba. Môžeme sa tak vysporiadať s tým, čo nás zadržiavalo a s novou silou a pochopením ísť ďalej. Zároveň precítiť niečo, s čím sme sem prišli, víziu, ktorá dáva nášmu životu širší zmysel.

V životných konšteláciach rozpoznávame skutočnosť takú, aká je, nesnažíme sa ju meniť, či idealizovať, ale úplne ju integrovať. Potom sa stáva našim zdrojom, hnacou silou pre vlastnú cestu, oslobodenú od boja a snahy byť niekým iným, než sme. Integračným procesom sa tak dostávame k možnosti zmien v našom živote a to s prijatím našej vlastnej sily a prirodzenosti.

Výhodou životnej, integračnej konštelácie je, že bez vlastnej zákazky, či témy, klient prechádza obrazom toho, čo v danej chvíli jeho duša potrebuje najviac a je schopná spracovať. Tento liečivý proces duše sa teda môže po čase opakovať. Vtedy sa vyjaví ďalšia potrebná téma. Zámer takejto konštelácie je prenechaný samotnému procesu liečenia a otvorenému srdcu klienta.

Lektor Jan Pešička, (1967)
Sprievodca konšteláciami od roku 2007. Vedie poradenskú a lektorskú činnosť v oblasti osobného rozvoja, predovšetkým v oblasti systemických konštelácii, skupinových i individuálnych.

Ďalšie informácie: www.zivotni-konstelace.cz