Relaxačno-liečebné centrum
Andrea Harcegová

Andrea Harcegová

Čo robím: Shiatsu
telefón 0907 112 423

Niečo o mne

Ako v živote každého človeka, aj u mňa nastal po narodení mojich detí moment, kedy som sa začala oveľa intenzívnejšie zaoberať otázkami o zmysle života a jeho fungovania. Na mnohé z nich mi zodpovedali múdre knihy, homeopatia, cvičenia či-kungu a tai-či, ktoré mi následne osud zavial do cesty. Objavenie shiatsu však bolo pre mňa vyvrcholením celého procesu sebavzdelávania o fungovaní vesmírnych zákonov ovplyvňujúcich ľudský organizmus. Shiatsu je súčasťou celostného prístupu ku zdraviu človeka. Jeho pravidelným praktizovaním dochádza k naštartovaniu samoliečiacich procesov v tele pacienta. Avšak čo mňa dostalo a stále drží, je fakt, že v učení shiatsu je priamo zahrnutý rozvoj vlastnej osobnosti terapeuta. Pomoc druhým ľuďom a ich liečenie touto metódou je vedľajším produktom celého procesu sebaspoznávania. Terapeut môže byť pri liečbe naozaj úspešný vtedy, ak je energetický stav jeho vlastného organizmu vyvážený a harmonický. Je to životná filozofia, ktorej cieľom je nastolenie fyzickej, emocionálnej a duchovnej pohody...

Aromaterapia & Shiatsu

Aromaterapia je forma jemnohmotnej liečby, ktorá využíva vône za účelom terapeutického pôsobenia. Zameriava sa na zlepšenie celkového zdravotného stavu osôb a ich vzhľadu.

Energetická aromaterapia pomáha vyrovnávať energie tela a duše, myslenia a jednania, fyzickej a mentálnej sily. Je to prevencia fyzických či duševných chorôb. Pri relaxácii v unikátnej kombinácii shiatsu s použitím éterických olejov vieme navodiť priam očistný proces pre našu psychiku a uvoľniť dávno nastrádané emócie a tým podporiť naše zdravie, šťastie a spokojnosť.