Relaxačno-liečebné centrum
Pavol Jorík

Pavol Jorík

telefón 0948 045 565

Niečo o mne

Harmonizácia tela a duše je téma, ktorej sa už desaťročia prakticky venujem. Klientovi, ktorý prichádza s fyzickým problémom, po vstupnom pohovore, ktorého súčasťou je aj krátka diagnostika nôh a termodiagnostika rukami, doporučím najvhodnejší spôsob jeho riešenia. Cieľom mojej práce je pokúsiť sa o nastolenie vnútornej rovnováhy organizmu klienta a tak eliminovať jeho problém. Vychádzam pri tom z rôznych čínskych masážii, Dornovej a Breussovej masáže, myofascinálnej masáže, kraniosakrálnej terapie, viscerálnej terapie, jemnej techniky uvoľňovania fascii, Shiatsu, pulzovej diagnostiky a mnohých iných spôsobov uvoľňovania fyzických potiaží, tradičnú čínsku medicinu nevynímajúc. Vo všetkých týchto technikách som sa v priebehu rokov postupne školil a získal praktické skúsenosti. Dokážem ich efektívne využiť tiež pri práci s klientmi s ťažko diagnostikovanými a nejasne špecifikovanými obtiažami chrbtice, pohybového aparátu a podobne, ktorým bežné spôsoby riešenia ich problému zlyhávajú.

Viac informácii o mojej práci a cenník služieb sa dozviete na www.masaze-zdravie.sk.