Relaxačno-liečebné centrum
Blanka Lichtnerová

Blanka Lichtnerová

Niečo o mne

Po rokoch strávených v prostredí biznisu a poradenstva sa mi narodil syn, čo úplne zmenilo moju profesijnú dráhu. Vyštudovala som 4-ročné štúdium waldorfskej pedagogiky a som spoluzakladateľkou a aktívnou silou vo waldorfskej škôlke Hájanka v Bratislave – Petržalke. S kolegyňou sme založili a vedieme Vzdelávanie pre vychovávateľky vo waldorfských škôlkach.

Absolvovala som 3-ročné štúdium Psychofonetiky v Škole empatie pod vedením jej tvorcu Yehudu Tagara. V Škole empatie som študovala od jej založenia na Slovensku.

Robím pedagogické poradenstvo a poradenstvo osobného rozvoja – Psychofonetiku, pod supervíziou Yehudu Tagara pracujem s klientami individuálne a v skupinách. Psychofonetika a waldorfská pedagogika ma oslovili, pretože poskytujú nástroj hlbokej osobnej i spoločenskej premeny pri zachovaní osobnej slobody a zodpovednosti za svoj rozvoj – a krásne to funguje.